Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 45 z 121Poznámky redaktora
Režim „Vysílač“ ■ Spárování provádí rádia pro montáž pod omítku. Upozornění provozu Bluetooth ■ V závislosti provedení jsou multimediálním přístroji reproduktory pro reprodukci hudby deaktivovány, zatímco přístroj připojen rádiu pro montáž pod omítku. – většiny použití (reproduktor Bluetooth sluchátka Bluetooth) bude spárování probíhat z rádia pro montáž pod omítku. ■ Připojení musí být provedeno externího přístroje. – většiny použití (reproduktor Bluetooth sluchátka Bluetooth) bude připojení probíhat z rádia pro montáž pod omítku. Rádio pro montáž pod omítku podporuje profil Bluetooth A2DP plném rozsahu. – Pokud hlasitost deaktivujete nebo snížíte, rádiu pro montáž pod omítku neuslyšíte nic. – závisí implementaci Bluetooth příslušného výrobce multimediálního přístroje. . ■ Zrušení spárování lze provést obou přístrojů. – Pokud externí přístroj připojen, zobrazí název externího přístroje symbol Bluetooth konstantní. ■ Zrušení připojení lze provést obou přístrojů. ■ Připojení provádí rádia pro montáž pod omítku. – Pokud externí přístroj není připojen, displeji bliká symbol Bluetooth. Funkce, které nejsou možné, nejsou viditelné. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku stanicích uložených jako oblíbené položky zobrazuje oblíbená položka „Bluetooth“. ■ Hlasitost rádia pro montáž pod omítku připojení dodatečně řízena prostřednictvím nastavení hlasitosti vašeho multimediálního přístroje.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │45 Režimy Bluetooth rádia pro montáž pod omítku Na rádiu pro montáž pod omítku vždy zobrazují pouze funkce, které jsou možné v příslušném režimu. Režim „Přijímač“ ■ Spárování musí být provedeno externího přístroje. ■ Na rádiu pro montáž pod omítku není stanicích uložených jako oblíbené položky k dispozici oblíbená položka „Bluetooth“