Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 3 z 121Poznámky redaktora
....................................................................................3............... 50 9...............3...........30 Menu „Nastavení“ „Jas obrazovky“...............34 Menu „Nastavení“ „Anténa“ ...................................................104 10..............................................................5 Menu „Budík“ „Profily buzení“.......................... 63 9.............................................................................................................................. 64 9....... 85 9.......... 49 9....................................................... 80 9..............3........................................... 88 9............18 Menu „Bluetooth“ „Spárovat přístroj“ ......21 Menu „Nastavení“ „Jazyk“ ...3 Montážní sada hlásič pohybu ..........................................3.....3...............................94 10 Příklady použití .......................3.....................................................2.........22 Menu „Nastavení“ „Basy“ ........8 Uložení oblíbených položek (oblíbených stanic)..................................................................................................3.....................36 Menu „Info“.................... 39 9....................3............................3....................................................................................3................................... 60 9.......19 Menu „Bluetooth“ „Odpojit aktivní přístroj“...................17 Menu „Bluetooth“ „Připojit přístroj“.............................................. 54 9................................................................................................................................................................3.............Obsah Produktová příručka 2CKA003073B5281 │3 9..............................11 Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+“.....................................3...........................99 10.................................................... 93 9......3............................3.......1 Montážní sada..................................................................10 Menu „Vysílač“ „Zobrazení seznamu stanic FM“ uložení oblíbených položek .............................24 Menu „Nastavení“ „Počáteční hlasitost“.........32 Menu „Nastavení“ „Energetická účinnost“ ..........3............... 66 9........3................3.....................................................8 Menu „Budík“ „Stanovení signálních tónů“ ......................................15 Menu „Vysílač“ „Smazat oblíbené“ ...............9 Ovládání Bluetooth® ..........37 RESET (vynulování přístroje továrních nastavení)...... 86 9.........................33 Menu „Nastavení“ „Ovládání rozšíření“ . 79 9..................4 Struktura menu...................................9 Menu „Vysílač“ „Zobrazení seznamu stanic DAB+“ uložení oblíbených položek ......4 Menu „Budík“ „Budík“ ............. 65 9................... 84 9......... 62 9........... 47 9........................................................................................................................................3...................105 .................................................31 Menu „Nastavení“ „Časovač vypnutí“ (čas vypnutí).2.....................2...............................................97 10......................3........................................................3.....3..6 Menu „Budík“ „Časy buzení“.............2 Obsazení tlačítek . 72 9................. 71 9....................................................10 Upozornění odstraňování problémů při provozu Bluetooth. 87 9......... 52 9...............................................7 Menu „Budík“ „Deaktivovat dny“.....................................................................................................3...................................................28 Menu „Nastavení“ „Zobrazené profily“...29 Menu „Nastavení“ „Nasvícení obrazovky“ ..........2 Montážní sada obsluha vedlejší jednotky.............................................3.....................................................3....................... 68 9....20 Menu „Bluetooth“ „Zrušit spárování všech přístrojů“...............2.....14 Menu „Vysílač“ „Posunout oblíbené položky“ ....................... 51 9....3.....................................................12 Výpadek napětí ..101 10........................................................... 38 9........................ 91 9..................................................................................... 67 9........................3.................... 70 9.......3 Obsluha konfigurace................................................................................................................................................11 Ovládání AUX .............................3...........................................................16 Menu „Bluetooth“ „Režim“ ..............................................4 Stropní reproduktory ............................................... 58 9................................................................................................ 78 9... 56 9...................26 Menu „Nastavení“ „AUX“ .............5 Montážní sada reproduktor Bluetooth ..............25 Menu „Nastavení“ „Maximální hlasitost“ .................................................................................23 Menu „Nastavení“ „Výšky“......................................................................12 Menu „Vysílač“ „Automatický průběh vyhledávání stanic FM“ .......................3........................................................................................ 59 9......3......................13 Menu „Vysílač“ „Manuální nastavení stanic FM“..................................................................35 Menu „Nastavení“ „Hotelový režim“..........................................................................................................................2....................................3 Funkce konfigurace.............. 81 9.........................50 9............3............. 55 9.............................. 73 9............................................................................................................................................................................................................................. 77 9.......................1 Displej ..................................................97 10...................................................3... 76 9.... 89 9......................3...................27 Menu „Nastavení“ „Zesílení vstupu AUX“... 82 9..........................3............................................... 83 9.3.....3........................................................... 44 9.................3... 69 9...............................3...