Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 2 z 121Poznámky redaktora
...................................................................................................................................................................1 Obsluha...........................................................................................................................................................Obsah Produktová příručka 2CKA003073B5281 │2 Obsah 1 Instrukce návodu......... 25 8 Uvedení provozu .........................2................................................................................................................................................7 Kybernetická bezpečnost.......................................................................26 9 Obsluha...........7 3.11 5..............................................7 3..................... 30 9.........................................20 7........2 AUX (auxiliary) ............2 Možnosti kombinace ........2 Instalace, uvedení provozu údržba.................. 34 9.................... 21 7.....9 3................................................................. 32 9....................15 7.......................................................................................................................................11 5............................................................................................... 8 3......................................................................................................3 Anténa....6 Bezpečnostní předpisy.............................................8 3.............2..................................................................................................................................................................5 Multimediální připojení.................................................................28 9................3 Změna hlasitosti.........................................................................................................................................2 Požadavky instalatéra................................2...6 3..................... 8 3.............................................7 Zobrazení oblíbených položek (oblíbených stanic)...........................................................................5.............................................................12 6 Technické údaje..................................................................................................................................................................................7...........5 2 Trademarks.......................................................... 38 ..................................................5..................................2. 31 9............................................ 23 7...........................9 3.................................................................................................6 Funkce Sleep Time (čas vypnutí)...........................4 Použití rozporu určením ...............................................................................................................4 Elektrické připojení...................................................................................................1 Reproduktor ...........................................2....................................................................10 5 Struktura funkce..............................6 3.......................................14 7................................................................................................1 Uložené údaje .2 Použitá upozornění symboly............................................................................................10 4................................1 Druhy provozu....................2................................................................2 Obsluha normálního provozu...............................................................................................................................................................................................5.....................................................................................................................................................................................................5 3 Bezpečnost................................................................................................................3 Montáž demontáž............................................................................................................ 32 9........................................................................... 9 4 Pokyny ochraně životního prostředí......................................14 7.............5........1 Životní prostředí ...............................................1 Přehled...............................................................................2........................................................1 Funkce.............................................................. 37 9......................................................................................................................4 Výběr stanice (oblíbené položky) ..21 7........................................................1 Bezpečnost..................2 Doporučené chování .5 Cílová skupina kvalifikace personálu.........................................6 3...............3 Použití souladu určením..........5.........28 9............................................................................................................ 9 3..............................................................................................................2 Obsazení tlačítek ................................5 Ovládání budíku Snooze (funkce odložení)...........1 Úvod..........................................................................................................30 9....................7..........................................................................................................................14 7..................13 7 Připojení, vestavba/montáž .........