Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 2 z 121Poznámky redaktora
................................2 Obsazení tlačítek .............................................................................10 5 Struktura funkce.............................................................................................10 4.........................2 AUX (auxiliary) ......7......................................................................................................14 7.................................................1 Životní prostředí ..........................................................6 Funkce Sleep Time (čas vypnutí)............................................................................................15 7..................................................................................................................................................................2 Použitá upozornění symboly..............7 Kybernetická bezpečnost.......................................................................2........................................12 6 Technické údaje.............................................. 9 3........................................................................................................................................30 9............................................................................................................... 32 9...9 3................................................................................................................................................................................................................................................4 Použití rozporu určením .....2 Doporučené chování ...............................................................................................................................................................7 3.............7 3........................................5...........................................................3 Použití souladu určením....................................6 Bezpečnostní předpisy.................................... 9 4 Pokyny ochraně životního prostředí.....................14 7.1 Funkce...................................................................................................2......................2.................................................. 8 3..... 8 3..........................28 9................................................5 Cílová skupina kvalifikace personálu.............................5 Ovládání budíku Snooze (funkce odložení)........................... 34 9.................................................1 Přehled..............5 3 Bezpečnost...................................................................3 Anténa.............................................................................................................................................................................................6 3...................................................................................................................................................................................................................................................................2............................26 9 Obsluha................................................9 3.................................2 Možnosti kombinace ...................................................................Obsah Produktová příručka 2CKA003073B5281 │2 Obsah 1 Instrukce návodu................3 Změna hlasitosti...............................................................................1 Bezpečnost...............................5 Multimediální připojení............................4 Elektrické připojení...........................................8 3..........................................................................1 Reproduktor ..........................14 7....................................................13 7 Připojení, vestavba/montáž ............5.......................... 32 9....................................4 Výběr stanice (oblíbené položky) ............................................................................................................................2.........3 Montáž demontáž...................................................................................................1 Obsluha........... 30 9.............6 3......................................................2 Požadavky instalatéra..........................11 5............................................................................ 37 9...................................................5.............2 Obsluha normálního provozu............................5 2 Trademarks.............................................................7............... 25 8 Uvedení provozu ..............................................................1 Druhy provozu................................................................. 31 9..2 Instalace, uvedení provozu údržba...................................... 21 7.............................................................28 9....................................................21 7......................... 23 7.........................................................5...............................................................................................................11 5.................7 Zobrazení oblíbených položek (oblíbených stanic)........................20 7......1 Uložené údaje ...........................................................................................................5...................................1 Úvod.............2..............................................................................................................................................................................6 3..................................................2.................................................................................................................................. 38 .................................................