Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 29 z 121Poznámky redaktora
– části „Konfigurace“ změní uspořádání klávesnice.3 „Obsluha konfigurace“ straně 50.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │29 Konfigurace 1/5 Menu Budík 4 Obr. . – Dlouhým stisknutím cca sekundy) tlačítka „ENTER“ [4] přepnete přístroj režimu „Konfigurace“. 17: Konfigurace nastavení ■ Např. nastavení času buzení – viz kapitola 9