Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 28 z 121Poznámky redaktora
15: Pohotovostní režim ■ Přístroj stavu pohotovosti. Pohotovostní režim 10:57 1 Obr. – Pomocí tlačítka „ZAP/VYP“ [1] přepnete přístroj režimu „Normálně“, resp. opět zpět do režimu „Pohotovostní režim“.2 „Obsluha normálního provozu“ straně 30. 16: Normální provoz ■ Např. přehrávání hudby – viz kapitola 9.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │28 9 Obsluha 9. Normální provoz 3 DAB+ 09:36 Rádio Busch Největší hity Obr.1 Druhy provozu Přístroj tři provozní režimy.