Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 120 z 121Poznámky redaktora
................................................105 RESET.........10 Změna hlasitosti...................38, 52, 60, 63 Zobrazení seznamu stanic .............................................38 Upozornění provozu Bluetooth.115 uložené údaje.....................38 Zobrazení seznamu stanic DAB+ .......................................................... 47, 81 Vstupní zesílení AUX .............................................................................................26, 93 Režim Bluetooth ........................................................ 38, 62, 64 Zrušení spárování přístrojů Bluetooth 43, 46, 72, 117 ..........................................................................................................................32 Vynulování přístroje ............................................... 11 Struktura menu ........................................................................................................................................53, 94 T Technické údaje ..... 26, 93 Výpadek elektrického napětí......... 9 Uložení oblíbených položek ...........77 Z Zesílení vstupu AUX............. 13 Tóny buzení............................................................................34, 55, 56 R Reproduktor .................Prohlášení shodě Produktová příručka 2CKA003073B5281 │120 Profil displeje ............. 34 Spárování přístroje Bluetooth ...................38 Zobrazení oblíbených stanic....................32 Zobrazení oblíbených položek.....34, 59 Trademarks .........34, 59 Struktura funkce............49 Výpadek napětí.. 82 Profily buzení ...............................................................................................................................................44 Uvedení provozu..........49 Výšky ........ 82 Profil zobrazení ...........................................5 U Údržba.............39, 41, 43, 69, 70 Stanovení signálních tónů ..... 38, 52, 60, 62, 63, 64 Uložení oblíbených stanic........................................................................... 47, 81 Výběr stanice (oblíbené položky).........38, 61, 62, 65, 67 Snooze......... 39, 41, 43, 44, 52, 68, 69, 70, 105, 111, 117 S Smazat oblíbené ................12, 16, 21 Reproduktor Bluetooth ......................... 26, 93 V Vstupní zesílení............ 47, 81 Životní prostředí................................