Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 119 z 121Poznámky redaktora
.............................................. 89 I Informace přístroji .. 76 Bezpečnost.......................................................................21 N Nastaven cizí jazyk .......................55, 58 Deaktivovat dny................................................................26, 27, 33, 38, 62, 64 AUX ..............................97 Příklad použití montážní sady hlásiče pohybu..................................................................................................................9 Budík............................................................5 J Jas displeje ....................................................................................................... 105 Příklad použití přehrávání multimediálního přístroje na HiFi systému........................ 8 Kvalita příjmu .....................................................34, 55, 56 Časy buzení... 76 Hotelový režim..................9 Druhy provozu............... 28 Obsluha konfigurace ..... 29, 50, 52 Kvalifikace personálu................ 104 Připojení přístroje Bluetooth...............................................................................................55, 58 Demontáž ............................ 34, 79, 116 Hloubky...........................................................................................10 Použitá upozornění symboly..............................................113 AUX výkonový zesilovač ..............14 Profil ................ 6 Použití rozporu určením .................34, 55, 56 Cílová skupina..........32 Obnovení jazyka...... 111 Příklad použití stropních reproduktorů ................................................ 38, 61, 62, 65, 66 Příklad použití AUX HiFi systému...................................................................................31, 37, 85 Časovač vypnutí................107 B Basy..................................30 Přesunout oblíbené .................................................. 53, 91 Montáž .................37, 85 Často kladené dotazy tipy .. 26, 53, 73 Jazyk příslušné země ....................... 22, 33, 39 Ovládání budíku ....14 Přehled ..................... 8 Kvalifikovaný elektrikář.... 20, 23, 26, 47, 48, 80, 107, 109, 111, 113, 117 AUX (auxiliary) ............. 15 Displej ....................................... 116 M Manuální nastavení stanic ........34 P Počáteční hlasitost..................................................................................................................Prohlášení shodě Produktová příručka 2CKA003073B5281 │119 A Anténa........................................................................................................................................................74 Obsazení tlačítek.99 Příklad použití montážní sady reproduktoru Bluetooth...............8 Čištění ......... 7 Použití souladu určením........................... 83 Jas displeje .....................................................26, 27, 33, 38, 60, 63 Automatický průběh vyhledávání stanic ...........44 Ovládání AUX........................................... 39, 41, 42, 43, 69 Připojení, vestavba/montáž............31, 37, 85 H HiFi systém ... 6 Odstraňování problémů při provozu Bluetooth ......................... 86 F Funkce. 50 Doporučené chování............................78 Pokyny ochraně životního prostředí........................16, 17, 20 Energetická účinnost......................................................................................................53, 91 Instrukce návodu .............. 34 Funkce Sleep Time ...............................................................................115 D Deaktivace dnů buzení.........................................................................16, 23, 47 AUX audiosignály .. 109 Příklad použití AUX výkonového zesilovače........................................................................ 23, 47 Ovládání Bluetooth®..... 11 Funkce konfigurace.................................................................. 34, 35, 52, 54 C Čas vypnutí ....... 52 Funkce odložení................................................................................. 14 Bezpečnostní předpisy ....................................................... 84 Jas displeje . 28, 30 Obsluha vedlejší jednotky ............................34, 79, 116 Menu „Info“ .........................82 ..................................................12 Multimediální připojení .................................... 86 Jazyk ....................................................74 O Oblíbené položky.................................... 107 příklad použití montážní sady.................................................................. 7 Požadavky instalatéra .74 K Konfigurace ....................................... 16, 20, 25, 88, 116 Automatický průběh vyhledávání stanic DAB+ .........................................................................................15 Možnosti kombinace .......... 31, 51 Obsluha ..........................101 Hlasitost....................................................................116 Časy..... 87, 99 Odpojení přístroje Bluetooth.........................109, 111 Hlásič pohybu ...................... 26, 27, 33, 38, 65 Maximální hlasitost ..................................... 29, 50 Obsluha normálního provozu ............. 43, 46, 71, 117 Odpovědnost .................... 101 Příklad použití montážní sady obsluhy vedlejší jednotky........... 28 E Elektrické připojení ...........................