Bezšroubové univerzální svorky

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 1 z 2Poznámky redaktora
Jednoduše připojeno. OBO BETTERMANN -zákaznický servis Tel: 323 610 111 E-Mail: info@obo.obo. Bezšroubové univerzální svorky Nejjednodušší způsob pro spojování pevných laněných vodičů nové bezšroubové svorky pro flexibilní pevné vedení OBO.cz To musíte od teď už vždy mít Testováno podle EN 60998 Průřezy od 0,2-2,5 mm2 Pevný vodič může být připojen bez odjištění připojovací páčky Pro pevné i pohyblivé vedení Jednodušší spojení i rozpojení Zkušební otvor Jednoduché vyzkoušení délky odizolování .cz www