Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 6 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
156 24.......................................... 115 21.... REALIZACE BEZKONTAKTNÍCH .................................................................................. 169 27.................................................................................................. Ochrana proti rušení .............................. Konstrukční řešení bezkontaktních .......177 29.CHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ UŽITÍ BEZKON­ TAKTNÍCH SPÍNAČŮ ................150 22.................................211 LITER .. Realizované bezkontaktní ....................................................................179 VII...... Nulové spínače..........................181 30............................................ OCHRANNÉ OBVODY.................................................................................... Tranzistorové spínače.......................................................................... 217 R JST .....193 32. .......................................222 6 ....................................................................................................................................181 31.................................................................... TF.................... Návrh bezkontaktních spínačů............. Diodové ače...................................................................................................................207 33.. Ochrana proti .............................. Tyristorové spínače..... Ochrana proti vzájemnému ovlivňování (interakci) obvodů.................................................................................................. Příklady použití bezkontaktních spínačů ............................................................................................................................. Ochrana proti přepětí.....................................BEZKONTAKTNÍ SPÍNÁNÍ STŘÍDAVÉHO ................................................... Ochrana proti překročení dynamických trů ............................. Reverzační spínače.................................................159 VI.......163 25..163 26.. Technicko-ekonomické ukazatele průmyslově vyráběných spínačů............... 112 18....................................... Spínače vysokého napětí................................................174 28......................................................................................................................... Triakové spínače......202 VIII..113 20...............................112 19...........................207 34..............154 23................................