Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 6 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
...................................................................................................................................................................................................................................... Ochrana proti přepětí.................... ...........................163 25.......................154 23.202 VIII............................................. OCHRANNÉ OBVODY... Technicko-ekonomické ukazatele průmyslově vyráběných spínačů.. TF................................................................................................................................................................ Ochrana proti překročení dynamických trů ..............222 6 ................................150 22...................159 VI.................. Tranzistorové spínače........................................................................... 217 R JST ........................................................................................... Návrh bezkontaktních spínačů.............................................................. Ochrana proti ...............................................................193 32.......................................... Triakové spínače.............. Diodové ače....................................... Spínače vysokého napětí. Ochrana proti vzájemnému ovlivňování (interakci) obvodů............................................................. Nulové spínače............163 26...........................................................211 LITER .......... Realizované bezkontaktní ................................CHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ UŽITÍ BEZKON­ TAKTNÍCH SPÍNAČŮ .......................................................................... 115 21................................................181 31.112 19....................................207 34...179 VII. Ochrana proti rušení .......... REALIZACE BEZKONTAKTNÍCH ......................... 169 27...........................174 28..................................................................... Konstrukční řešení bezkontaktních ............. 112 18...........BEZKONTAKTNÍ SPÍNÁNÍ STŘÍDAVÉHO ................................................................................207 33.............................181 30.......................... Příklady použití bezkontaktních spínačů .................... 156 24.......... Tyristorové spínače..................... Reverzační spínače...............................113 20.......177 29.....................................................................................