Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 223 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
v roce 1975jako svou 7682. publikaci řadě elektrotechnické literatury Redakce elektrotechnické literatury Odpovědný redaktor Ing. 04-537-75 Kčs 17,- .3 16.54 Vydalo SNTL Nakladatelství technické literatury p.POLOVODIČOVÁ TECHNIKA, svazek 5 IN SEF HEŘM AN, CSc. 171 obrázků, tabulek - Typové číslo L26 III 31f/52215 Vydání doplněné Náklad 9200 vý­ tisků 12,65 AA, 13,12 VA 05/40 Cena vázaného výtisku Kčs 17,— 507/21,856 Publikace určena projektantům, konstruktérům technikům oblasti spínací techniky, regulace elektrických pohonů. Josef Říha Přebal a vazbu navrhl Miroslav Houska Technický redaktor Ota Dvořák Vytiskla Polygrafia, Praha Svobodova 224 stran. BEZKONTAKTNÍ SPÍNÁNÍ DT 621., Spálená 51, Praha 1