Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 218 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
English Electric Journal, 1, 1968, 30 [86] Firemní literatura firmy STC Anglie [87] Firemní literatura firmy AEI Semiconductors Anglie [88] Zentgraf, Thyristorschaltstufe 495—AP Siemens Zeitschrift, Heft 1966, 306 až 307 [89] Dahlinger, D. 1967, 103 106 [81] Zinder, A.: Schutzmassnahmen gegen Schaltuberspannungen Thyristoranlagen. Siemens-Bauteile-Informationen Heft 1967, 131 134 [79] ČSN 2860 Odrušení elektrických strojů, přístrojů zařízení [80] Schaler, Funk-Entstórung von Silizium-Gleichrichterdioden.: Funk-Entstórung von steuerbaren Siliziumgleichrichterzellen (Thyristo- ren). Pribory sistemy upravlenija, 1968, 10, 37 [98] Zuna, J. Siemens-Bauteile-In- formationen., Koppelman, F.: Thyristors the control electrical systems Part 3 Control, arch 1967, 130 133 [91] Firemní literatura firmy International Rectifier [92] Schriskardi, Typical Results Long Term Life Tests Power PNPN Thyristors.: Suppressing RFI thyristor circuits.: Elektronická zařízení, zásady pro navrhování., Cihelka, J., Simches, Parazitnyje svjazi navodki bystrodějstvujuščich ECVM. Nauka technika, Minsk, 1967 [94] Kalantarov, L.: Rasčet induktivnostej. Výzkumná zpráva VÚSE—T— 1308— 1966 [76] Berger, Th. Electronics Components, October 1967, 1147 1151 [82] Bednařík, kol., Cejtlin, A.: Lichtbogenfreies Schalten von Wechselstrom mit me- chanischen Schaltern Verbindung mit Paralleldioden Niederspannungsbereich. 1967, 207 210 [77] ČSN 2850 Ochrana rádiového příjmu před rušením [78] Schaller, R. [99] Vondrášek, Příspěvek problematice stejnosměrných pulsních měničů., Stanway, J. GEI Moskva 1955 [95] Husa, V., Ladnar, Vypínač polovodičovými elementy. 2, 1966, 117 120 [90] Shepherd, W. Electric, Nr.: Thyroswitch ein neuer Halbleiterschalter. Scientia Electrica, Fasc.: Iznosoustojčivyj elektronno-relejnyj vyključatel peremennogo toka. AEG Mitteilungen, Nr. Sborník referátů semináře „Výko­ nové polovodičové součástky provozu" konaného Praze dne 1973 — ČKD Polovodiče, p.[75] Heřman, Analýza přechodných jevů při bezkontaktním spínání obvodů indukčnosti a způsoby ochrany proti přepětí. XVIII, 1972, 28 [93] Pekelis, G. Vol.: Chlazení polovodičových součástek. ETZ (1965), 15, 496 500 [97] Novikov, R., Kříž, J. Elektro­ technický obzor (1961), 481 483 [96] Heumann, K.: Static contactors for motor control duty. Elektrotech­ nický obzor (1970), 144 148 220 . SNTL, Praha 1967 [83] Firemní literatura firmy ASEA Švédsko [84] Firemní literatura firmy ČKD Polovodiče [85] Feltbower, B