Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 180 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
para­ metrů vstupního signálu pracovního režimu spínače. VI). Požadavky odrušení nejsou. III katalogy výkonových polovodičových sou­ částek). 146. 146.Dimenzování diod tyristorů podle jmenovitého napětí spínaných proudů přechodných ustálených stavech, spínacího kmitočtu rozsahu provozních teplot (viz kap. Obr. P spínače o p u Zadání: třeba navrhnout bezkontaktní spínač stejnosměrného proudu, jenž spínal činnou zátěž časovém sledu naznačeném obr. 182 . e) Návrh ochranných obvodů proti přepětí, nadproudu, dynamickému namáhání rušení rozhlasem (viz kap. d) Volba návrh zapínacího obvodu podle způsobů ovládání, resp. Průběh výstupního proudu bez­ kontaktního spínače Parametry Jmenovité napájecí napětí Zátěž činná Maximální hodnota proudového pulsu Čelo proudového pulsu menší než Převýšení napětí zátěži U 220 V Rz Q Im A 100 |is 0,003 U Bezkontaktní spínač koncovým členem soustavy, odkud lze zajistit přívod zapínacích impulsů správném časovém sledu vhodném průběhu