Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 154 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Reverzační zapojení výkonového obvodu vypínáním všech fázích 156 . 126. kombinaci diodou) nebo triak. 23. REVERZAČNÍ SPÍNAČE Nejčastěji setkáváme požadavkem reverzace otáček trojfázového asyn­ chronního motoru. Reverzační zapojení výkonového obvodu nevypínanou jednou fází Obr. Jak již bylo zdůvodněno, přichází současné době úvahu pro tuto aplikaci tyristor (popř. Podstatné snížení úrovně vysokofrekvenčního rušení, jehož spínáním v průchodu napětí nulou dosáhne, vede zlevnění spínačů, protože odpa­ dají nákladné rozměrné odrušovací prostředky. Nulové spínače jako samostatné jednotky jsou již dnes téměř běžným výrobním programem výrobců bezkontaktních spínačů. a) od Jako základní části trojfázového výkonového obvodu lze uvažovat tato Obr. Reverzace uskuteční prohozením dvou fází přívodu motoru. 125. Používají zejména jako koncové členy regulátoru teploty (dvoupolohová nebo impulsová regulace) odporových zdrojů tepla.hraniční firmy