Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 130 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Použití fototyristorů závislých zapínacích obvodech pro bezkontaktní spínač osazený tyristory nebo 100 (výrobce ČKD Polovodiče, p. Použijeme-li téhož principu závislého zapínacího obvodu pro zapojeni výkonového obvodu 120, tj. 96. 95. antiparalelního zapojení tyristoru, dostáváme ,220 V 500 iT 16/600 1500 (T100/600) 50Q rT16/600 (T100/600) Obr.skutečnosti bývá tento interval menši vlivem menšího zapínacího proudu IGT, než uváděn katalozích. Paralelní odpory řídicímu obvodu zvětšují odolnost tyristorů proti velké hodnotě strmosti dw/dř. Výkonová ztráta odporu 150 velmi malá, jelikož jím prochází jen krátký proudový impuls každé půlperiodě, prakticky jen zapnutí ty- 132 . Bezkontaktní spínač jednofázový 220 nebo 220 (podle typu tyristoru) A - í r D i r ; _ 0 ) a) ů) Obr.) následující zapojení (obr. 95): Je-li zajištěno takové chla­ zení, teplota základny tyristoru nepřekročí hodnotu °C, lze tímto spí­ načem spínat proud při použití tyristorů nebo proud = = 220 při použití tyristoru 100