Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 130 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Bezkontaktní spínač jednofázový 220 nebo 220 (podle typu tyristoru) A - í r D i r ; _ 0 ) a) ů) Obr.) následující zapojení (obr. Použití fototyristorů závislých zapínacích obvodech pro bezkontaktní spínač osazený tyristory nebo 100 (výrobce ČKD Polovodiče, p. 95. Paralelní odpory řídicímu obvodu zvětšují odolnost tyristorů proti velké hodnotě strmosti dw/dř. 95): Je-li zajištěno takové chla­ zení, teplota základny tyristoru nepřekročí hodnotu °C, lze tímto spí­ načem spínat proud při použití tyristorů nebo proud = = 220 při použití tyristoru 100. Výkonová ztráta odporu 150 velmi malá, jelikož jím prochází jen krátký proudový impuls každé půlperiodě, prakticky jen zapnutí ty- 132 . Použijeme-li téhož principu závislého zapínacího obvodu pro zapojeni výkonového obvodu 120, tj. 96. antiparalelního zapojení tyristoru, dostáváme ,220 V 500 iT 16/600 1500 (T100/600) 50Q rT16/600 (T100/600) Obr.skutečnosti bývá tento interval menši vlivem menšího zapínacího proudu IGT, než uváděn katalozích