B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 193 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
00 15. I Všimněte si: Věnujte zvláštní pozornost přístupovým oblastem. Pro zajištění „mrtvé zóny" na chodbách zvyšte čas zpoždění, pokud nutné. I Informace budově; Typ: Chodba bez denního světla Rozměry: 40.n Příklady využití B .00m M ----- ► Instalace povrch závěsné- montážní stěnu stropu krabice Indoor 180-M aster/Slave Příklad Chodba přítomnostními detektory Indoor 180 PD2 I Popis lika ; Automatické ovládání osvětlení nástěnnými spínači, být prováděno přes přítomnostní detektor chodbě kancelářském patře. Nastavení jasu Rl: 500 Lux Vypínací čas: R2: volitelný H Připojený obvod; -Master provoz recepci místnosti před výtahem. H Osvětlení: Čtyři samostatné osvětlovací skupiny elektronickými předřadníky 193 Příklady využití . -Master/Slavě spínání tranzitních oblastech. Chodby mohou být ideálně monitoro- váný PD4 -Corridor stejně jako nástěným detektorem Indoor 180. 4-světelné skupiny musí být tvořeny každá musí být individuálně zapnuta: Lobby služebním výtahům (žlutá), recepce (zelená) dvě samostatné chodby (červená modrá).70 m 1 Znázorněné produkty; 4 LUXOMAT® Indoor 180-Slave 2 LUXOMAT® Indoor 180-Master-2C 1 LUXOMAT® PD2-Slave 2 LUXOMAT® PD2-Master-2C ■ Master nastavení PD2 Indoor 180: Vypínací čas Rl: min. -Master jednotky musí být vždy namontovány místě nejmenší intenzitou denního světla.00 m Výška místnosti: 2. Příklad chodby detektory Indoor 180 PD2 4. Když pohyb, směru­ jící detektor přímý, citlivost dosahu snižuje třeba brát úvahu dia­ gramy znázorňující oblasti dosahu