B.E.G. Katalog 2011/12

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pohybový detektor ... pro bezpečnost, pohodlí a úspory energie in fračerven á absorce Detektory pohybu jsou často určené pro detekci pohybu zdrojů tepla v jejich detekčním dosahu a automaticky spínají připojená světla. Infračervený snímek: Ten je vyvolán pomocí pasivní infračervené technologie. To znamená, že integrované infračervené senzory zaregistrují tepelné záření a převedou ho na elektrický signál. Samotné čidlo nevysílá žádné záření a proto je označováno jako pasivní infračervený senzor (PIR senzor).

Vydal: BEG a.s. Autor: B.E.G.

Strana 192 z 608

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
) Lux • Vizuálně intenzivní práce 1000 Lux • Měření jasu deaktivováno (symbol „slunce") pro oblasti bez denního světla nebo denní / noční provozní dobu Časové zpoždění pro řízení osvětlení • Tranzitní oblasti cca. Pokud možné, vždy instalujte detektor bočním směru pohybujících osob vozidel. • Neinstalujte přítomnostní detektory master paralelně.j. • Zajistěte jasné vidění: okna, příčky, nábytek, květiny, světla různá zařízení limitují pokrytí detektorů. • Udržujte minimální vzdálenost připojených světel. • Impulsní provoz sekunda) pro spuštění automatického spínače schodišťového osvětlení a systémů kontroly Časové zpoždění pro řízení zařízení • závislosti typu připojených spotřebičů, -120min.10 GH-detektory pro velké výšky metrů). Stromy, keře, ventilátory, všechna zařízení, která vytvářejí zdroje tepla apod. • Věnujte pozornost zdrojům rušení oblasti pokrytí. Věnujte pozornost různé dosahy „sedící", „přímé přibližování" „chůze napříč".com 192 . 15min. Čím víc připojených paralelních detek­ torů, tím větší matoucí efekt. (nerušivé zdroje jsou: radiátory, počítač, slunečné oblasti, systémy větrání). • Impulsní provoz spuštění systémů pro ovládání zařízení • Alarm impuls www. • Pokud možné, dodržujte doporučenou instalační výšku 2. Správné nastavení Hodnoty jasu • Tranzitní oblasti Lux • Pracovní plochy (kanceláře, zasedací místnosti apod. znamená, komplikované vazby mohou způsobit časově náročné řešení potíží.50 (detektory nc z 1. • Připojené svítidla nesmí být umístěny oblasti dosahu detektoru (t. osvětlení pod detekto­ rem), detektor nesmí působit přímé světlo.. Ekonomicky výhodné slave detektory jsou dispozici, pro zvýšení pokrytí souladu odpovídajícími schématy začínajícími na straně 181).beg-luxomat. 2,50 m Správné připojení • Nikdy nepřipojujte paralelně více než pět zařízení. Příklady využití Q Plánovácí průvodce Optimální umístění instalace • Monitorováná oblast musí být zcela pokryta dosahem detektorů. • Pracovní plochy cca. několika detektory pohybu zapojených paralelně, nemusí vypínat ně­ které zařízení (lze obvykle vyřešit pomocí komponentu RC). min