BEČOV: Přípojnicové svorky OL

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přípojnicové svorky sady OL jsou urèeny pro připojení měděných i hliníkových vodičů o připojovacím průřezu od 6 do 300 mm2. Svorky jsou určeny k připojení jednoho nebo i dvou vodičù. Vyrobeny z nerezové oceli (svorka), mědi (mùstek) a oceli (šroub). Tyto svorky nabízí možnost použitív těžkém provozu (nerez) a také možnost upínání jemně laněných vodičů (upínání plochou podložky, nikoliv bodově plochou šroubu). Svorky jsou zkoušeny dle EN 61238-1:2003 a UL 486E.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: Elektrobečov

Strana 1 z 1

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
5 inbus è.cz Juraj Valaš an, 0905-294 782, otz.11/12 .elektrobecov.6 5,6 70 Balení (ks) 8 Objednací èíslo VC01-0002 VC01-0005 VC01-0017 VC01-0020 VC01-0001 VC01-0018 VC01-0019 Typové oznaèení Utahovací moment šroubu [Nm] Hlava šroubu ELEKTRO, výrobní družstvo Beèovì nad Teplou Tovární 128, 364 Beèov nad Teplou e-mail: info@elektrobecov.cz www.185 240 300 185/2 300/2 Jmenovitý proud [A] 270 320 400 400 560 400 800 Jmenovité napìtí [V] 690 690 690 690 690 690 690 Rozsah upínaných vodièù Cu, [mm2] 185 240 185 300 (95 185) (185 300) inbus è.stred@elektrobecov.5 inbus è.6 inbus è.cz Stanislav Šimek, 777 750 061, otz.cz Pøípojnicové svorky OL Pro další informace prosím kontaktujte naše obchodní zástupce: Petr Nigrin, 775 350 056, otz.jih@elektrobecov.4 inbus è.4 inbus è. Jednotlivé èásti svorek jsou Pøipojení jednoho vodièe Pøipojení dvou vodièù Rozmìr typ 185 240 300 185/2 300/2 L (mm) 85 L1 (mm) 30 L2 (mm) 7,5 20 H max (mm) 126 W (mm) 16,2 26,3 32 B (mm) 38 D (mm) 13 AV (mm) 6 T M10 M10 M12 M10 M12 S (mm) 8 ver.cz Emil Petráš, 777 750 065, otz.zapad@elektrobecov.cz Josef Bušek, 777 750 057, otz. Svorky jsou zkoušeny dle 61238-1:2003 486E.6 inbus è.cz Tabulka rozmìrù Technické parametry Pøípojnicové svorky øady jsou urèeny pro pøipojení mìdìných hliníkových vodièù pøipojovacím prùøezu 2 od 300 Svorky jsou urèeny pøipojení jednoho nebo dvou vodièù. vyrobeny nerezové oceli (svorka), mìdi (mùstek) oceli (šroub).sever@elektrobecov. Tyto svorky nabízí možnost použití v tìžkém provozu (nerez) také možnost upínání jemnì lanìných vodièù (upínání plochou podložky, nikoliv bodovì plochou šroubu).sk@elektrobecov