Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 19 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
19 01 PŘEHLED — Popis základních funkcí Funkce časových prodlev příslušné reléové výstupní signály Příklad: Zdroje transformátoru, ani jeden zdrojů není prioritní Přepnutí dostupný zdroj: • zdroji objeví porucha • Prodleva překlenutí výpadku S1 • Prodleva přepnutí S2 • Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) • Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 • Automatický přepínač (Zdroj S1) polohy O (pouze automatických přepínačů typu „delayed transition“ II, když alespoň jedna fáze zdroji dostupná) • Prodleva poloze (center-off) (pouze automatických přepínačů typu „delayed transition“ II), prodleva nula když dojde kompletnímu výpadku zdroje S1 • Automatický přepínač (Zdroj S2) polohy II • Prodleva přepnutí (post-transfer) S2 • Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) Zpětné přepnutí případě, zdroji objeví porucha: • Obnovení napájení S1 • zdroji objeví porucha • Prodleva překlenutí výpadku S2 • Prodleva přepnutí S1 • Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) • Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 • Automatický přepínač (Zdroj S2) polohy O (pouze automatických přepínačů typu „delayed transition“ II, když alespoň jedna fáze zdroji S2 je dostupná) • Prodleva poloze (center-off) (pouze automatických přepínačů typu „delayed transition“ II), prodleva nula když dojde ke kompletnímu výpadku zdroje S2) • Automatický přepínač (Zdroj S1) polohy I • Prodleva přepnutí (post-transfer) S1 • Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) Žádný zdrojů nemá prioritu (funkce generátoru odhození zbytných zátěží jsou vypnuty) Přepínač poloze I Přepínač poloze O Přepínač poloze II Zdroj OK Zdroj OK Signál před přepnutím (pre-transfer) Prodleva překlenutí výpadku S1 Prodleva přepnutí S2 Prodleva překlenutí výpadku S2 Prodleva přepnutí S1 Prodleva poloze (center-off), II Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 Prodleva přepnutí (post-transfer) S2 Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 Prodleva přepnutí (post-transfer) S1