Automatické přepínače TruONE 200 ... 1600A

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 18 z 76

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
TRUONE® PRVNÍ SKUTEČNÝ ATS SVĚTĚ — Popis základních funkcí Funkce časových prodlev příslušné reléové výstupní signály Příklad: Zdroj prioritní Zdroj generátor Sekvenci automatických přepínacích kroků je možno popsat takto: • zdroji objeví porucha • Prodleva překlenutí výpadku S1 • Rozběh generátoru • Zdroj OK • Prodleva přepnutí S2 • Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) • Aktivace signálu odpojení zbytných zátěží • Prodleva před přepnutím S2 • Prodleva odpojení zbytných zátěží • Automatický přepínač (Zdroj S1) polohy O • Prodleva poloze (center-off) (pouze automatických přepínačů typu „delayed transition“ II) • Automatický přepínač (Zdroj S2) polohy II • Prodleva přepnutí (post-transfer) S2 • Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) Sekvenci zpětných přepínacích kroků je možno popsat takto: • Obnovení napájení S1 • Prodleva přepnutí S1 • Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) • Prodleva před přepnutím S1 • Automatický přepínač (Zdroj S2) polohy O • Prodleva poloze (center-off) (pouze u automatických přepínačů typu „delayed transition“ I II) • Automatický přepínač (Zdroj S1) polohy I • Deaktivace signálu odpojení zbytných zátěží • Prodleva zastavení generátoru • Prodleva přepnutí (post-transfer) S1 • Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) • Zastavení generátoru • Vypnutí Zdroje S2 Zdroj prioritní (Zdroj generátor) Přepínač poloze I Přepínač poloze O Přepínač poloze II Zdroj OK Zdroj OK Běh generátoru Signál před přepnutím (pre-transfer) Signál odpojení zbytných zátěží Prodleva překlenutí výpadku S1 Prodleva přepnutí S2 Prodleva překlenutí výpadku S2 Prodleva přepnutí S1 Prodleva zastavení generátoru Prodleva poloze (center-off), II Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 Prodleva přepnutí (post-transfer) S2 Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 Prodleva přepnutí (post-transfer) S1 Prodleva odpojení zbytných zátěží