Aplikačná príručka KIWA

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: KIWA, spol. s r.o.

Strana 3 z 16Poznámky redaktora
136 2 POm I 3 R LCF 37,5 280V/12,5kA 81.č.č. 16 mm 2 CY resp.136 6 A KZ1 6 RPOD R F 6 92. TN-C TN-S 1 POm I 3 LCF 37,5 280V/12,5kA 81.010 12 PO II 4 R LCF 280V/40kA 82.003 PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ T2+(T3) do 5 m KONCOVÉ ZARIADENIE T3 s vf filtrom RPO D 230V 92.137 3 POm I 3+1 LCF 50 280V/12,5kA 81. 6 mm 2 63 A 16 mm 2 100 A 25 mm 2 PO II 3+1 280V/40kA 82. CYA Prierez vodiča PE min.138 6 POm I 4 R LCF 50 280V/12,5kA 81. TN-C TN-S 1 PO II 3 280V/40kA 82.141 5 POm I 4 LCF 50 280V/12,5kA 81.014 14 PO II 4 R EWS 280V/40kA 82.018 F1(F2) ≤ 50A min.013 6 PO II 3 R EWS 280V/40kA 82.133 Výrobky radu ZPO D TYP Obj.008 11 PO II 4 LCF 280V/40kA 82.030 15 PO I 4 280V/12,5kA 81.140 4 POm I 3+1 R LCF 50 280V/12,5kA 81.145 6 A KZ1 R/S - kontakt diaľkovej signalizácie stavu SPD F - s vysokofrekvenčným filtrom L - vyhotovenie bez prepäťovej ochrany na výstupe *** *** RPOD F 16 92.024 16 A KZ2 2 RPO DS 230V 92. 16 mm 2 CY resp.042 s vf filtrom RPO D 230V 92.003 8 PO I 3 R 280V/12,5kA 81.029 14 PO I 3+1m R EWS 280V/12,5kA 81.014 18 PO I 4 R EWS 280V/12,5kA 81.012 13 PO II 4 EWS 280V/40kA 82.011 5 PO II 3 EWS 280 V/40 kA 82.025 16 A KZ2 3 RPOD F 16 92.004 10 PO II 4 R 280V/40kA 82.004 16 PO I 4 R 280V/12,5kA 81.007 9 PO I 3 EWS 280V/12,5kA 81.043 16 A KZ1 5 RPOD F 6 92.027 Prierez vodičov pre poistku* HLAVNÝ ROZVÁDZAČ T1+T2+(T3) do 5 m PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ T2+(T3) do 5 m KONCOVÉ ZARIADENIE T3 Použiť F4 ak F3>125A F4≤125A Prierez vodičov pre poistku F3(F4) <50 A min.137 6 A KZ1 7 RPOD F 16-L 92.020 9 PO II 4 280V/40kA 82.136 Prierez vodičov pre poistku* Prierez vodičov pre poistku F3(F4) <50 A min. CYA TYP Obj.027 12 PO I 3+1m R 280V/12,5kA 81.024 PODA-275 92. 10 mm 2 CY resp.015 7 PO II 3+1 280V/40kA 82.018 8 PO II 3+1 R 280V/40kA 82.042 16 A KZ1 4 RPOD R F 16 92.016 KONCOVÉ ZARIADENIE - KZ1 **** KONCOVÉ ZARIADENIE - KZ2 **** Možnosť použitia v obvode s prúdovým chráničom! Výrobky radu ZPO D Možnosť použitia v obvode s prúdovým chráničom! Prierez vodiča PE min.č.042 KONCOVÉ ZARIADENIE - KZ2 **** KONCOVÉ ZARIADENIE - KZ1 **** .143 16 A KZ1 9 RPOD F 6-L 92. 10 mm 2 80 A 16 mm 2 160 A 35 mm 2 PODA-275 92.008 17 PO I 4 EWS 280V/12,5kA 81.133 Použiť F2 ak F1>160A F2≤160A PO I 3+1m 280V/12,5kA - 81. 10 mm 2 80 A 16 mm 2 160 A 35 mm 2 F1(F2) ≤ 50A min. CYA Prierez vodiča PE min. 6 mm 2 63 A 16 mm 2 100 A 25 mm 2 PO II 3 280V/40kA 82.009 4 PO II 3 R LCF 280V/40kA 82. SPD je ilustračný TYP Obj.007 3 PO II 3 LCF 280V/40kA 82. CYA Prierez vodiča PE min.144 6 A KZ1 10 RPOD R F 6-L 92.015 11 PO I 3+1m 280V/12,5kA 81.024 RPOD F 16 92.028 13 PO I 3+1m EWS 280V/12,5kA 81.142 16 A KZ1 8 RPOD R F 16-L 92.139 7 PO I 3 280V/12,5kA 81. 10 mm 2 CY resp.003 2 PO II 3 R 280V/40kA 82. Prúd **** 1 RPO D 230V 92.3 OBJEKTY S HLADINOU OCHRANY LPL III a LPL IV 5m 5m 5m 5m TN-C HLAVNÝ ROZVÁDZAČ T1+T2+(T3) do 5 m TN-S Použiť F2 ak F1>160A F2≤160A Použiť F4 ak F3>125A F4≤125A POm I 3 LCF 37,5 - 81.016 LCF - vyhotovenie SPD bez zvyškového a následného prúdu EWS - signalizácia stavu opotrebenia SPD R - kontakt diaľkovej signalizácie stavu SPD základné vyhotovenie vyhotovenie s diaľkovou signalizáciou - R možnosť použitia pred elektromerom** ako aj za prúdový chránič * ** *** platí len pri V-zapojení SPD (T-zapojenie SPD podľa STN 33 2000-5-534) platí len v prípade súhlasu dodávateľa elektriny (ZSE, SSE, VSE) obr.013 10 PO I 3 R EWS 280V/12,5kA 81