Akvizice společnosti B&R společností ABB

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Vydal: ABB s.r.o.

Strana 2 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Osvědčený přístup integraci Po dokončení transakce B&R stane součástí divize ABB Průmyslová automatizace jako nová globální obchodní jednotka „Automatizace strojů výrobních procesů“. ABB bude dále investovat rozšíření činnosti B&R bude stavět úspěšném business modelu značce B&R. Společnost B&R její rakouské ústředí budou těžit své významné role rámci ABB, zejména Horním Rakousku. Obě společnosti považují management zaměstnance B&R zásadní faktor budoucího růstu integrace ABB. Jsme přesvědčeni, ABB nabízí ideální platformu pro další fázi našeho růstu.“ Doplňující silné stránky ABB prostřednictvím akvizice rozšíří svou nabídku oblasti průmyslové automatizace, začleněním inovativních výrobků B&R v oblasti programovatelných řídicích systémů (PLC), průmyslových počítačů (IPC) servopohonů také nabídky softwaru řešení B&R. ABB zdůrazňuje své jasné rozhodnutí pokračovat růstu B&R stanovením střednědobého cíle ročních tržeb přes miliardu USD. Automatizace strojů výrobních procesů klíčovým faktorem čtvrté průmyslové revoluce internetu věcí.„Toto spojení nabízí společnosti B&R, jejím zákazníkům zaměstnancům fantastické příležitosti. Tuto jednotku povede současný ředitel Hans Wimmer. Plánované rozšíření výzkumu vývoje výroby Eggelsbergu Gilgenbergu významně posílí rakouský hi-tech průmysl. ABB B&R budou výzkumu vývoje nadále výrazně investovat. Celosvětové působení ABB, její digitální nabídka vzájemně doplňující portfolio budou pro nás klíčovým faktorem pro další urychlení tempa inovací růstu,“ uvedl Josef Rainer, spoluzakladatel B&R. B&R investuje výzkumu vývoje více než svých tržeb zaměstnává přes 1000 pracovníků výzkumu vývoje aplikačních inženýrů. „Je výrazný signál pro naše zaměstnance, neboť naše provozy Eggelsbergu stanou globálním centrem ABB pro automatizaci strojů výrobních procesů,“ uvedl Erwin Bernecker, spoluzakladatel B&R. Portfolia obou společností doplňují. Integrace bude soustředit růst bude řídit zásadou „nejlepšího obou světů“. Ústředí B&R v Eggelsbergu stane globálním centrem ABB pro automatizaci strojů výrobních procesů. Rozsáhlé odborné znalosti B&R využije rozvoji nových softwarových služeb řešení pro end-to-end digitalizaci. ABB zachová silný obchodní model B&R založený poskytování řešení. Společnost rychle rostoucí globální základnu zákazníků, která sestává více než 4000 výrobců strojů, vynikající výsledky oblasti softwaru řešení pro automatizaci a bezkonkurenční odborné aplikační znalosti segmentu automatizace strojů výrobních procesů. ABB výzkum vývoj ročně vynakládá 1,5 miliardy USD a zaměstnává přibližně 000 technologů inženýrů. Rakousku působí ABB již přes 100 let. . Spoluzakladatelé B&R Erwin Bernecker a Josef Rainer budou během integrační fáze zajišťovat kontinuitu jako poradci. Společnost B&R úspěšně roste uplynulých dvaceti letech vykazovala složenou roční míru růstu tržeb přes Tržby B&R od roku 2000 vzrostly více než pětinásobně více než 600 milionů USD (2015/16). ABB Ability, digitální nabídka, která patří špičce oboru, nyní obohatí rozsáhlou instalovanou základnu B&R, know-how oblasti aplikací řešení, znalosti simulačního softwaru pokročilé inženýrské nástroje B&R. Výrazné investice inovací Inovace mají pro obě společnosti ústřední význam. ABB přední dodavatel řešení, která slouží zákazníkům odvětví energetiky, průmyslu, dopravy infrastruktury. ABB tak svým zákazníkům nabídne jedinečné komplexní portfolio průmyslové automatizace založené otevřené architektuře. B&R přední dodavatel řešení oboru automatizace strojů výrobních procesů odvětvích, jako je výroba plastů, obalů potravinářský průmysl. Rakousko získává výhodu technologického obchodního centra Díky této akvizici ABB stane největším hráčem rakouském trhu průmyslové automatizace. „Nejdůležitější pro je, obě společnosti jejich lidé se sobě dobře hodí lokalita, kde naše společnost vznikla, bude hrát tak významnou úlohu. Společný závazek využívání otevřené architektury umožnuje zákazníkům širší možnost volby vyšší flexibilitu usnadňuje propojení stále více digitalizovaných odvětvích. nabídce nové obchodní jednotky společnost ABB postupně přidá vlastní aktivity oblasti PLC servopohonů