ABB Panelové měřící přístroje do nn rozváděčů

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Zařízení se instalují do průmyslových vn a nn rozváděčů a představují ideální doplněk k zařízením ABB k vytváření rozváděčů jako integrovaného funkčního systému. Tato řada obsahuje přibližně 2000 položek ve standardních verzích, avšak technické uspořádání a standardizace výrobků zajišťují možnost vytvoření řady speciálních provedení tak, aby byly splněny všechny požadavky na provozní systém.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 54 z 64

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
........ provádí příslušné stránce v nastavovací menu. Kontrolováno napětí proud každé fáze správný sled fází proudy.. 2/1 Nepřímé připojení trojfázové síti, dvěma měřicími transformátory proudu dvěma měřicími transformátory napětí Důležité upozornění! Zajistěte, aby koncové svorky ampérmetru voltmetru byly připojeny proudům napětí stejné fáze... Správný směr toku proudu určen multimetrem automaticky okamžiku zapnutí přístroje. Např... transformátoru proudu 250/5 musíte zadat pro převod (nebo KA) hodnotu 50............... Technické podrobnosti Digitální měřicí zařízení (R) L1 (S) L2 (T) L3 N L3 L1 230 N VT S Í Ť Z Á T Ě Ž E 2CSC445075F0901 .... str...... Pokud použijete měřicí transformátory proudu napětí třeba nastavit také správnou hodnotu převodu...4/19 4 Objednací údaje