ABB Panelové měřící přístroje do nn rozváděčů

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Zařízení se instalují do průmyslových vn a nn rozváděčů a představují ideální doplněk k zařízením ABB k vytváření rozváděčů jako integrovaného funkčního systému. Tato řada obsahuje přibližně 2000 položek ve standardních verzích, avšak technické uspořádání a standardizace výrobků zajišťují možnost vytvoření řady speciálních provedení tak, aby byly splněny všechny požadavky na provozní systém.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 54 z 64

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
. Správný směr toku proudu určen multimetrem automaticky okamžiku zapnutí přístroje...... Technické podrobnosti Digitální měřicí zařízení (R) L1 (S) L2 (T) L3 N L3 L1 230 N VT S Í Ť Z Á T Ě Ž E 2CSC445075F0901 ... Pokud použijete měřicí transformátory proudu napětí třeba nastavit také správnou hodnotu převodu.... transformátoru proudu 250/5 musíte zadat pro převod (nebo KA) hodnotu 50....... Např... Kontrolováno napětí proud každé fáze správný sled fází proudy.. provádí příslušné stránce v nastavovací menu............... 2/1 Nepřímé připojení trojfázové síti, dvěma měřicími transformátory proudu dvěma měřicími transformátory napětí Důležité upozornění! Zajistěte, aby koncové svorky ampérmetru voltmetru byly připojeny proudům napětí stejné fáze... str.4/19 4 Objednací údaje .