ABB Panelové měřící přístroje do nn rozváděčů

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Zařízení se instalují do průmyslových vn a nn rozváděčů a představují ideální doplněk k zařízením ABB k vytváření rozváděčů jako integrovaného funkčního systému. Tato řada obsahuje přibližně 2000 položek ve standardních verzích, avšak technické uspořádání a standardizace výrobků zajišťují možnost vytvoření řady speciálních provedení tak, aby byly splněny všechny požadavky na provozní systém.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 53 z 64

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
..........4/18 4 Objednací údaje ........ str... Kontrolováno napětí proud každé fáze a správný sled fází proudy........ Správný směr toku proudu určen multimetrem automaticky okamžiku zapnutí přístroje. (R) L1 (S) L2 (T) L3 N L3 L1 230 N S Í Ť Z Á T Ě Ž E 2CSC445074F0901 .......... 2/1 Technické podrobnosti Digitální měřicí zařízení Přímé připojení trojfázové síti Důležité upozornění! Zajistěte, aby koncové svorky ampérmetru voltmetru byly připojeny proudům napětí stejné fáze..