ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 59 z 507Poznámky redaktora
• Tlačítko pro nastavení zobrazení maximálních hodnot elektrických parametrů (LED MAX svítí), inimálních hodnot (LED MIN svítí) průměrných hodnot (vypočtených časového úseku minut) (AVERAGE, současně svítí LED MIN MAX ©). • LED pro identifikaci maximální/minimální/průměrné hodnoty, zobrazené displejích ©. Funkce přístroje Měřené parametry Sdružené napětí (VL-L) VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1 Fázové napětí součet napětí trojfáz. • Stlačením těchto tlačítek současně možno vstoupit konfiguračního (nastavovacího setup) menu. Pokud stlačíte přidržíte toto tlačítko, zobrazí předcházející stránka. • LED indikátorů pro indikaci elektrických parametrů zobrazovaných třech displejích L1, L2, (©). • indikátorů pro indikaci elektrických parametrů, zobrazených displeji (©). systému (VL-N I) VL1-N, VL2-N, VL3-N, IV Fázové proudy I1, I2, I3, II Kmitočet Hz Činný výkon jedné třech fázích W1, W2, W3, IW Jalový výkon jedné třech fázích (VAr IVAr) VAr1, VAr2, VAr3, IVAr Zdánlivý výkon jedné třech fázích (VA IVA) VA1, VA2, VA3, IVA Účiník/cos jedné třech fázích, zobrazením znaménka induktivní zátěž; kapacitní zátěž) PF1, PF2, PF3, IPF Maximální zobrazené hodnoty Fázové napětí (VL-N) VL1 -N, VL2-N, VL3-N (MAX) Fázový proud (A) I1, I2, (MAX) Činný výkon jednofázovém trojfázovém systému (W ) W1, W2, W3, (MAX) Jalový výkon jednofázovém trojfázovém systému (VAr IVAr) VAr1, VAr2, VAr3, IVAr (MAX) Zdánlivý výkon jednofázovém trojfázovém systému (VA IVA) VA1, VA2, VA3, IVA (MAX) 6 . Pokud rozsvítí LED, která zobrazuje vybraný typ vizualizace, je možno skenovat/sledovat různé elektrické parametry stlačováním tlačítek ©. • LED pro identifikaci stupnice zobrazených elektrických parametrů obou přístrojových displejích © (K kilo 103, mega 106).DMTME/DMTME-I-485 A • Tlačítko pro skenování trojfázových elektrických parametrů, zobrazených displeji (©)