ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 240 z 507Poznámky redaktora
14:00 OlFF 14:00 .. 19:00 ON 12:00 ...oftoo ff Programování ....Změna časové hodnoty AT2-7R Eaemp»: Mcrcolcd < EKampIff VJfcdncsday, 14 (jĎ Bcisp«l: 14 (T Mcrcrcdi, 14 ( Ejerrplo: iéfcoles, 14 EKBfnplo: Quaita-FBifa.. ON 19:ůů .H <RU) HanpkiMí?p:3= Cpepa, 14 např.: středa 45 45 45 45 45 45 14:45 Programování 1 = Ol-h 1 ON 06:00 .