ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 497 z 507Poznámky redaktora
Tlačítko ENTER RESET pro potvrzení nastavení programování manuálního resetu zobrazení výstrahy 10. LED světlo CHYBA (FAULT) pro zobrazení chyby zařízení nebo teplotních čidel 6. Tlačítko SET stavovým LED světlem pro odsouhlasení při programování nastavení přístroje TMD-T4 TMD-T4s NÁVOD OBSLUHU IM301-U-AE v2.POPIS ČELNÍHO PANELU OBSLUH A ’X j 0 ­ 3 > k\ IIII #%I»IP T1 T4 052h034 □ ALARM 1 4 □ trip FAULT □ HOLD □ FAN □ M ^ tempera ordeviceTM D-T4 (9) 11 LEGENDA: 1. LED světla T1-T2-T3-T4 indikují zobrazený měřený kanál 2. LED světlo VĚTRÁK (FAN) pro zobrazení aktivace větráků (když jsou zapojeny) 8. Tlačítko HOT MAX pro výběrové zobrazení měřících kanálů vyšší teplotou aktivovanou indikací LED) a zobrazením nejvyšší dosažené teploty 9. Displeje pro vizualizaci hodnot teploty nastavení 3. LED světlo VÝSTRAHA (ALARM) pro zobrazení stavu výstrahy jednotlivých měřících kanálů 4. Tlačítka pro výběr zobrazení měřícího kanálu pro změnu programovacích parametrů 11. LED světlo HOLD pro zobrazení aktivace funkce manuálního resetu 7.6 10 . LED světlo VYPNUTÍ (TRIP) pro zobrazení stavu vypnutí (druhý stupeň výstrahy) jednotlivých měřících kanálů 5