ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 495 z 507Poznámky redaktora
MODBUS-RTU je používaný protokol aje zdokumentován specifickém návodu.BECN E Zařízení pro monitorování teploty TMD-T4 používáno pro řízení elektrických strojů, transformátorů, motorů, atd. Např. PROVEDENÍ - TMD-T4 standardní verze čtyřmi RTD vstupy, čtyřmi releovými výstupy (výstraha, vypnutí, chyba, větrák), napájecí napětí 230 AC/DC - TMD-T4S verze seriovým portem RS485 programovatelným analogovým výstupem 0/4-20 mA PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ příslušenství: průhledný kryt čelní ochrany krytí IP65. pro řízení teploty napájecích transformátorů, kde možné řídit teploty tří cívek jádra použitím výstupu vypnutí (VYP-TRIP) pro odpojení zátěže nebo funkce řízení větráků. Relé FAN (VĚTRÁK) použito pro řízení provozu chladících větráků, zapínané vypínané rozmezí nastavených limitních hodnot. čelní straně zařízení dvojitém displeji třemi číslicemi je možná vizualizace teplot, dále jsou zobrazeny stavové hodnoty výstrah měřících kanálů tlačítek pro programování. Používání může být považováno nebezpečné, když zařízení nefunguje řádně jasně zřetelné poškození má poškození způsobené přepravou bylo skladováno nevhodných podmínkách ZAPOJENÍ TEPLOTNÍCH ČIDEL Pro zapojení teplotních čidel Pt100 nezbytné použít schema zapojení tomto Návodu: obzvláště dejte pozor na případnou záměnu polohy vodiče červenou bílou izolací. Relé FAULT (CHYBA) normálně zapojeno (pod napětím) přepíná případě nějaké poruchy čidle Pt100 nebo zařízení. TMD-T4 TMD-T4s NÁVOD OBSLUHU IM301-U-AE v2. Kdykoliv během provozu stane zařízení nebezpečné, je nutné vyřadit provozu zajistit, aby zařízení nemohlo být použito neúmyslně. Softwarem pro prostředí Windows umožněno ovládání zařízení kompletní funkcí řízení, uložením dat, záznamem výstrah, atd. Relé AlAr (VÝSTRAHA) TRIP (VYp NUTí) přepínají, když překročena nastavená limitní hodnota.) přenos měřených údajů řízení programování zařízení. Všechny úkony údržby oprav musí být provedeny proškoleným pracovníky. Bezpečnost. Další důležitou funkcí integrovaný port pro seriovou komunikaci RS485 (verze TMD-T4S), který umožňuje připojení do řídícího systému (PC, PLC, SCADA, atd. umožněn analogový výstup nastavitelný 0-20 nebo 4-20 stupnicí +200°C jednom kanálu nebo vyšším čtyř teplotních kanálů (verze TMD-T4S). Zařízení také vybaveno funkcemi řízení větráků, uložení maximálních hodnot teploty vypnutí. Ohm). Během normální funkce kontakt 08-09 rozpojený, zatímco kontakt 07-09 zapojený. Pro každý měřící kanál jsou dostupné dvě hladiny výstrahy (výstraha (ALARM) vypnutí (TRIP)), které aktivují přepnutí příslušného výstupního relé pro dálkovou signalizaci nebo řízené vypnutí zařízení. Instalace zařízení musí být provedena bez napětí dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů. INSTALACE Úvod. ÚVOD Zařízení, typ TMD-T4, umožňuje řízení zobrazení údajů teplotního čidla, typ RTD PT100. Pro snížení externího rušení nutné použít následující specifikaci vodičů čidel Pt100: • Použít čidla stíněným vodičem (drátem), který uzemněn vodiče jsou slaněny • Oddělit vodiče čidel napájecí vodiče • Použít vodiče průřezem větším než 0,5 mm2 • Použít dráty pocínovaným nebo postříbřeným vodičem VÝSTUPNÍ RELÉ Pro zapojení kontaktů výstupních relé nutné použít příslušné schema. Přečtěte pozorně aktuální Návod obsluhu před instalací použitím zařízení. Popsané zařízení tom Návodu musí být instalováno používáno pouze proškoleným pracovníky. Čidla, typ PT100 třídrátová používají třetí vodič (drát) pro kompenzaci odporu vodičů (max. Jestliže čidlo pouze vodiče (obvykle bílý červený), nutné vyzkratovat svorky červenými vodiči (14-15, 17-18, 20-21, 23-24).6 10 ., kde je umožněno řídit teplotní stupně signalizující podmínky kritické teploty nebo řízené odpojit stroj. Napájecí napětí musí být ve stanoveném rozmezí. Před zahájením instalace nezbytné ověřit, zda zařízení neporušené není poškozené přepravou