ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 462 z 507Poznámky redaktora
Návrat automatického režimu seuskuteční minut. Trvalá indikace On, 60. stlačení: dočasné opuštění (waiver). Chybové hlášení zůstává displeji aktivní tak dlouho, pokud časového spínače nasunut klíč, avšak tomto případě zpracováván ten program, který je obsažen časovém spínači. Trvalá indikace On, 30. Potlačení (override; vyřazení činnosti) opuštění (waiver) TWA-1: opakovaným stlačováním pro kanál C1 TWA-2: opakovaným stlačováním pro kanál kanál C2. Pokud výstup stavu On, dojde po: 1. Trvale přítomna indikace a 0. Toto potlačení třeba zrušit manuálně. stlačení: trvalé potlačení (override). stlačení: dočasné vyřazení funkce dobu minut. 6. Bliká Off následujícím programovém kroku vrátíte automatického režimu. stlačení: dočasné vyřazení funkce dobu minut. 5. stlačení: dočasné vyřazení funkce dobu minut. Návrat automatického režimu uskuteční 30 minut.obrazovce mohou objevit následující chybová hlášení: no prog: klíč prázdný, tedy neobsahuje žádný program Error: vzájemně nekompatibilní typ klíče časového spínače V těchto dvou případech možné aktivovat pouze režim save (ukládání paměti). stlačení: trvalé vyřazení funkce. 2. Zablokování, uzamčení 0 Jako zábrana proti nežádoucím úkonům. I při zablokované klávesnici možné provést úplný reset hodinového spínače. Trvale jsou indikovány Off Toto vyřazení funkce třeba zrušit manuálně. stlačení: návrat automatického režimu. . 4. Klávesnici časového spínače možno zablokovat klíčem DT-LK. Trvalá indikace On, 15. 7. Odblokování provede stejným úkonem. Návrat automatického režimu uskuteční 60 minut. 3