ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 444 z 507Poznámky redaktora
Všechna data týkající intenzity osvětlení, aktuálního hodinového času, doby aktivace (on) a deaktivace (off) jsou uložena paměti dobu minimálně dnů. Parametry (Lux-o 4-On-OffJ)je možno měnit kterémkoli okamžiku jednoduše tím, že nastavíme trimr nebo použijeme tlačítka enter menu způsobem uvedeným výše. Pokud dojde přerušení hlavního napájení, pohasne také displej. Deaktivační čas (OFF time): Stlačte menu aktivujte výběr času, kterém přístroj vypne kontakt podle hodinového času (Off).Aktivační čas (ON time): Stlačte menu aktivujte výběr času, kterém hodinový kontakt sepne (ON). Čas změníte (např. na 20:00 hod. . Příklad provozu Přístroj možno použít pro: ■ aktivaci spínače podle zvoleného nastavení světelné intenzity, ■ deaktivaci spínače daném okamžiku, podle nastavení vypínacího času (Off) hodinách (na displeji). Po uplynutí sekund stlačení jednoho tlačítek přejde displej režimu nastavování intenzity osvětlení (OPERATING STATUS). 23:30 hod. Příklad: ■ zapnutí nastane při intenzitě osvětlení luxů nižší, ■ světla vypnou 23:00 hodin. Tento čas výrobce obdobně nastaven 12:00 hod.) tak, použijete tlačítko enter způsobem popsaným výše. Poznámka: Pokud nastavíte čas aktivace (On) deaktivace (Off) stejnou hodnotu, bude hodinová funkce vyřazena činnosti přístroj bude fungovat jako soumrakový spínač. Čas změníte (např.) tak, použijete tlačítko enter způsobem popsaným výše. Tento čas výrobce nastaven 12:00 hod