ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 408 z 507Poznámky redaktora
Ii^ Enter the enquired starting date: (without with year) Calendar day with the Day key Calendar month with the Month key Calendar year with the Year key Change priority, see Section 10 l&W" Press the key flashes. This input saved! . The current date, new block number and priority 1 are always offered. frEW" Press the key alternately. Press the Prog.u sdate 1333 I u£? Prog I ? date^ i333 Press the Day, Month Year key 1x. Entered the required end date: (without with year) Calendar day with the Day key Calendar month with the Month key Calendar year with the Year key You can check/read and, if necessary, change the starting date or the end date. key only briefly.Date ranges ithout/w ith year 22 t OPProg O