ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 378 z 507Poznámky redaktora
26 n 01Prog u +1h mm niin n u. nebo I stiskněte tlačítko , Zadávání ukončeno.. Ukáže volné paměťové místo pro další zadávání. . 99 Poznámka: Při delším stisknutí tlačítka, krokuje po 05 1x krá tce stiskněte tlačítko Prog Spínací povel uloží paměti. Displej ukazuje datum čas..Juu Předvolba pro sekundy nebo minuty m/s tlačítkem _n_T~ postupným stiskáváním tlačítka nastavit dobu impulsu,