ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 373 z 507Poznámky redaktora
1 Jednotlivé datum bez/s rokem 21 ä stiskněte tlačítko dne, měsíce nebo roku Vždy nabídnuto aktuální datum, nové číslo bloku priorita .9. 10 tlačítko Prog krátce stisknout Toto zadávání uloží paměti! Ukáže volné paměťové místo pro další zadávání. Zadali jste všechny datumy do tohoto bloku? Jestliže ano, zadejte příslušné spínací povely, viz kap. Displej ukazuje datum čas. Zadávání žádaného datumu: (bez nebo rokem) tlačítkem Day kalendářní den tlačítkem Month kalendářní měsíc tlačítkem Year kalendářní rok Změna priority, viz kap. 8 nebo 1x stiskněte tlačítko , Zadávání ukončeno. CZ