ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 356 z 507Poznámky redaktora
2 Uvedení provozu Časový údaj datum byly nastaveny již výrobním závodě.2 3. Spínací hodiny jsou úsporném režimu, bliká pouze dvojtečka.Montáž, uvedení provozu, připojení 4 Poznámka: Po asi minutách se stanou spínací hodiny automaticky aktivní.1 Montáž Spínací hodiny montujte • DIN-lištu • volitelně povrch, stěnu tento montážní soubor má výrobkové číslo 03.3 Připojení Zapojte podle značek.59.0046. 3. S^" Stiskněte libovolné tlačítko • spínací hodiny jsou aktivní • ukazují aktuální čas (den týdnu) 3.' přístroji ÍG?" Stiskněte libovolné tlačítko • spínací hodiny jsou aktivní • ukazují datum, čas, den týdnu