ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 284 z 507Poznámky redaktora
. T\2 o o © Prog. and end e.1 cHA no © Pfog.2.,0O O ».alendar month and Select the perating mode 7 6.2.03.g. T\2 o o clAA. The input ended.g. of summer time. 29. T\2 o o 5 o o o © Prog. T\2 o o 5 o o o © Prog. Press the key once. T\2 o o 5 o o o © Prog.1 Automatic changeover Press the key once Press the key once, AU rs Press the Prog key nce Set the current year: W ith the key the key C nfirm ith the Prog key Set the current month and day: With the key calendar month With the key calendar day Note: With the Prog key (press once or twice), read the date for the start e.10. 25