ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 284 z 507Poznámky redaktora
T\2 o o 5 o o o © Prog. 25. Press the key once.1 cHA no © Pfog.2.g. of summer time.1 Automatic changeover Press the key once Press the key once, AU rs Press the Prog key nce Set the current year: W ith the key the key C nfirm ith the Prog key Set the current month and day: With the key calendar month With the key calendar day Note: With the Prog key (press once or twice), read the date for the start e. T\2 o o 5 o o o © Prog. T\2 o o © Prog. T\2 o o 5 o o o © Prog. and end e. .g.2. 29.10.03.alendar month and Select the perating mode 7 6. The input ended. T\2 o o clAA.,0O O »