ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 277 z 507Poznámky redaktora
sepnutí. Ruční přepínač 16 Můžete ručně změnit aktuální stav sepnutí. režimu. .10. Následujíci povel Pouze tlačftkem ^ sepnutí programu trvalého režimu zpět se provede znovu automatického automaticky. 1platí pro kanál 1 2 platí pro kanál 2 0 automatika ruční režim FIX Dauerbetrieb O <S) ZAP (5) FIX trvale ZAP <® ZAP VYP FIX trvale P Stav sepnutí Ručně změnite Ručně změnite odpovídá okamžitý stav okamžitý stav zapsanému sepnutí. programu. Individuální nastavení programu spínání zůstane však nezměněno