ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 215 z 507Poznámky redaktora
vysílán všech analyzátorů stejný okamžik umožňuje provést synchronizovaný výpočet středních hodnot stejného časového intervalu všech přístrojů síti. Protokol ASCII obsahuje sériový povel “Freeze“ který možno poslat stejný okamžik všech analyzátorů tento povel způsobí, hodnota veličiny pro daný okamžik zůstane zobrazena na displeji možno odečíst později. displeji zobrazí následující stránka PR D m iii J Obr. Heslo; počáteční potvrzení 35 . Stránka pro nastavení/změnu hesla Pro výstup tohoto menu znovu stlačte tlačítko PAGE. 5. Naopak, tlačítkem SELECT můžete zadat heslo složené ze tří desítkových číslic, rozmezí 001 999.4. Příklad ukazuje výběr hodnoty 0003: PRS " IbiUJ Obr. Protokol Modbus-RTU obsahuje programovatelnou „zákaznicky specifickou“ paměťovou mapu, která umožní uživateli získat mix šesti nesousedních veličin jediném tahu“. Potvrďte stlačením PAGE. PAS ---.12 Nastavení hesla Pro vstup následující stránky znovu stlačte tlačítko PAGE: PR - IťuiilHi Obr. Pro nastavení hesla stlačte SELECT. Povel „Mean Reset“ také dispozici pro síťový provoz. Volba hesla 2. Heslo zůstane neaktivní beze změny, tedy zůstane standardní hodnotě, tj. Aktivace hesla: 1. Umožní uživateli mít dispozici tuto hodnotu načtenou všemi přístroji síti stejný okamžik.MTME-4B5-SUI-LCD-96 MTME-SUI-LCD-96_________________Ami A Režim nastavení komunikačního protokolu přináší nové funkce, které jsou velmi užitečné při zapojení analyzátorů sítě