ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 21 z 507Poznámky redaktora
), bázi komunikačního protokolu MODBUS-RTU (viz příslušný manuál. Dále přístroj obsahuje číslicovou třímístnou zobrazovací jednotku svítivkami LED, pro vizualizaci naměřených hodnot naprogramovaných parametrů. Přístroj vyhovuje následujícím normám: 61557-8 /IEC 60364 7-710 /CEI 64. Pro eliminaci rušení/šumu, který ovlivňuje provoz zařízení, používá ISOLTESTER-DIG-PLUS kódovaný signál. Přístroj vybaven dvěma teplotními vstupy (jeden tvoří součást volitelného příslušenství), pro připojení teplotních sond PT100 nebo PTC (DIN 44081), pro kontrolu tepelného přetížení oddělovacího transformátoru, měřicí proudový vstup externího měřicího transformátoru proudu, pro kontrolu přetížení linky. ISOLTESTER-DIG-RZ (verze firmwaru ISL 51. Před vlastní instalací přístroje zkontrolujte jeho stav, hlediska poškození při dopravě. Výstupy mohou být připojeny dálkovému signalizačnímu panelu typu QSD-DIG230.A) 2CSM341000R1501 (EB 251 6) Všeobecné údaje ISLTESTER-DIG zařízením pro kontrolu izolačního stavu napájecích vedení zdravotních provozech (sítě izolovanou nulou, systém IT-M) také kontrolu přetížení bázi zvýšené teploty.8/7-710 /UNE 20615. .). Instalační práce musí být prováděny beznapěťovém stavu. Programování provádí tlačítky na přední straně. Přístroj ISOLTESTER-DIG-PLUS obsahuje sériový port RS485 pro obousměrnou komunikaci řídicím systémem (PLC, atd. Také zkontrolujte, zda hodnoty pomocné napájecí sítě odpovídají jmenovitým hodnotám štítku přístroje.NÁVOD OBSLUZE IM835-U-A-v0. Použitá metoda měření umožňuje správné měření izolační hodnoty přítomnosti vysokého rušení vyššími harmonickými přítomnosti stejnosměrné složky. Tato verze přístroje může být instalována proudových sítích stejnosměrným napájením. toto zařízení vybaveno digitálním filtrem, který naměřené hodnotě identifikuje stejnosměrnou složku oddělí dalších proudových složek obsažených vedení. Změřením proudu tekoucího země pak možno monitorovat izolační hladinu. Kontrola izolačního odporu provádí přivedením měřicího signálu mezi izolované vedení zem. Pro snížení problémů souvisejících přítomností stejnosměrné proudové složky vedení (přítomnost usměrňovačů ad. Přístroj obsahuje dále reléový výstup, který může uživatel programovat. ISOLTESTER-DIG širokou škálu programovacích možností. Modely: ISOLTESTER-DIG-RZ pomocné napájecí napětí: 115-230 50-60 Hz ISOLTESTER-DIG-PLUS pomocné napájecí napětí: 115-230 50-60 Hz Příslušenství volitelné příslušenství Příslušenství - signalizační panely pro dálkovou signalizaci, zapuštěnou montáží (univerzální skříňka E503), typu QSD-DIG230 Instalace Instalaci smí provádět pouze osoby kvalifikované oprávněné pro tuto činnost. Přístroj ISOLTESTER-DIG-RZ používá kontrolní signál stejnosměrnou složkou.L) 2CSM244000R1501 (EB 250 8) ISOLTESTER-DIG-PLUS (verze firmwaru ISL 55.94 I » #*IPIP Zařízení pro trvalou kontrolu izolačního stavu napájecí sítě zdravotnických zařízeních