ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 172 z 507Poznámky redaktora
MTME-485-LCD-96 7.9 Provozní podmínky Provozní teplota 0°C 50°C Relativní vlhkost 90% max.8 Napájení ABB Napětí Kmitočet Příkon Pojistka 45 externí T0,1 A 7. (bez kondenzace vodních par), při 40°C Skladovací teplota - 0 C - 6 Oo C 7.10 Odkazy normy • shoda následující směrnicí EU: c e směrnice pro nízká napětí, 73/23/CEE: shoda normou 61010-1 hlediska hygroskopických vlastností, dielektrické pevnosti zbytkového napětí směrnice 89/336/CEE pro elektromagnetickou kompatibilitu: shoda generickou normou 61326-1, zejména pak pokud jde parametry: blikání (flicker) kolísání napětí harmonické zkreslení rušivé vyzařování vedení elektrostatické výboje odolnost vůči rušivému vyzařování přepětí odolnost proti elektromagnetickým polím šířeným po vedení EN É1000-3-3 EN 61000-3-2 CI&PR16-1-CI5PR 16-2 EN 610004-2 EN 610004-3 EHV50204- EN 6100C4-5 O-i 610004-6 44