ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 158 z 507Poznámky redaktora
provádí na stránce uvedené níže. Podrobnosti viz kap.00 k). Stránka pro nastavení převodu měřicího transform átoru proudu CT DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Při první instalaci analyzátoru nebo při výměně měřicího transformátoru proudu nebo napětí nutné nastavit odpovídající převod tohoto transformátoru. Aktivace kogenerační funkce 30 . Před dokončením výše uvedené operace proto vhodné poznamenat si tyto hodnoty energie pak provést alespoň Reset obnovit všechna data restartovat přístroj správným způsobem pomocí nově načítané hodnoty. Kogenerace deaktivována (je aktivována automatická detekce směru toku proudu): COG no r n L u O br. provádí aktivací nebo deaktivací automatického zjišťování směru toku měřicím transformátorem proudu uvnitř přístroje. Nastavení kogeneračního režimu Na této nastavovací stránce uživatel možnost aktivovat nebo deaktivovat kogenerační režim. Pokud převod nového transform átoru starého liší, došlo nesprávnému čítání energie.Nastavení převodu měřicího transform átoru proudu KA MTME-485-LCD-96 ABB Při nepřímém měření přes měřicí transformátor proudu nutné nastavit příslušný převod. Kogenerace aktivována (je deaktivována automatická detekce směru toku proudu): COG yes C05 5SCTUP O br. Celočíselné platné hodnoty mohou nabýt hodnot 1000 (1.8 Navolit možno dva různé provozní režimy: 2. Standardní nastavení výrobce : IEEB 1 _ _ O br. Deaktivace kogenerační funkce 2. Deaktivace funkce automatické detekce směru proudu normálních okolností používá pouze při měření kogenerované energie, pomocí dvou MTME-485-LCD-96 zapojených protifáze, přičemž obou nich je nastavena tato funkce. 5