ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 158 z 507Poznámky redaktora
Kogenerace aktivována (je deaktivována automatická detekce směru toku proudu): COG yes C05 5SCTUP O br.Nastavení převodu měřicího transform átoru proudu KA MTME-485-LCD-96 ABB Při nepřímém měření přes měřicí transformátor proudu nutné nastavit příslušný převod. Stránka pro nastavení převodu měřicího transform átoru proudu CT DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Při první instalaci analyzátoru nebo při výměně měřicího transformátoru proudu nebo napětí nutné nastavit odpovídající převod tohoto transformátoru. Pokud převod nového transform átoru starého liší, došlo nesprávnému čítání energie. Deaktivace funkce automatické detekce směru proudu normálních okolností používá pouze při měření kogenerované energie, pomocí dvou MTME-485-LCD-96 zapojených protifáze, přičemž obou nich je nastavena tato funkce.00 k). 5. Kogenerace deaktivována (je aktivována automatická detekce směru toku proudu): COG no r n L u O br. Podrobnosti viz kap. Celočíselné platné hodnoty mohou nabýt hodnot 1000 (1. Nastavení kogeneračního režimu Na této nastavovací stránce uživatel možnost aktivovat nebo deaktivovat kogenerační režim. Deaktivace kogenerační funkce 2. Před dokončením výše uvedené operace proto vhodné poznamenat si tyto hodnoty energie pak provést alespoň Reset obnovit všechna data restartovat přístroj správným způsobem pomocí nově načítané hodnoty. Standardní nastavení výrobce : IEEB 1 _ _ O br. provádí aktivací nebo deaktivací automatického zjišťování směru toku měřicím transformátorem proudu uvnitř přístroje.8 Navolit možno dva různé provozní režimy: 2. provádí na stránce uvedené níže. Aktivace kogenerační funkce 30