ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 151 z 507Poznámky redaktora
Sdružená napětí, trojfázová činná jalová energie Menu pokračuje stránkami, kterých jsou zobrazeny veličiny jednotlivých fází L1, nebo L3, což je vyznačeno nahoře uprostřed každé stránce. Použití tlačítka SELECT pro vstup alternativní stránky fáze POZN.F. Opětným stlačením tohoto tlačítka vrátíte standardní stránky (default) této fáze.S'5RF H'. Stránka pro napětí proud fáze trojfázovou činnou jalovou energii 23 .: jednofázového zapojení není alternativní stránka přítomna různé veličiny jsou již zobrazeny na příslušné stránce menu. vstupu každé těchto stránek stlačte SELECT zobrazte účiník, okamžitý činný výkon jednotlivé fáze činnou jalovou energii této fáze. Pactphas f Pokud před hodnotou účiníku stránkách pro zobrazení jednotlivých fází objeví znaménko [-], znamená to, že zátěž ohmicko-kapacitní charakter, avšak neznamená, hodnota takového účiníku skutečně záporná: • kladná hodnota účiníku: ohmicko-induktivní zátěž • záporná hodnota účiníku: ohmicko-kapacitní zátěž O br.SčV /í- ÍOS'kVArti O br. Okamžitý činný výkone jednotlivé fáze zobrazuje vždy Wattech když rozměr jednotky není obvykle zobrazován), zatímco případě nebo zobrazí příslušný symbol nebo M.MTME-485-LCD-96 ABB O br. P. PAGE SELECT Li u