ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 139 z 507Poznámky redaktora
3) Natlačte červené pružinové držáky rámečku přístroje (odblokování pružin provede lehkým zatažením vertikální hranu pružiny. Tím odblokují blokovací zuby. Dokončená instalace panelu 11 . Instalace panelu • • i J - -r O br. Pak nasuneme pružinu zpět). Instalace červené pružiny (1) její zablokování (2) O br.MTME-485-LCD-96 ABB 2) Uzamkněte červený pružinový držák uzamykacích lišt. jít W Z O br