ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 125 z 507Poznámky redaktora
6 Konfigurovatelný měřicí režim 43 7.5 Čítání energie 43 7.5 Nastavení kogeneračního režimu 30 6.3 Stránky měření (Measurement) 20 6.2 Svorkovnice 9 4.2 Typické schéma zapojení při přímém připojení přístroje 13 5.1 Napájení 12 5.11 Standardní (default) stránka 36 6.14 Adresa analyzátoru 37 6. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 41 7.6 Volba parametrů zobrazení stránce posledního měření (Par, THDF normal nebo 31 6.4.1 Reset, zpětné nastavení 28 6. POKYNY PRO PROVOZ 20 6.17 Verze firmwaru přístroje sériové číslo 39 6.4.4.3 Rozhraní 42 7.4.5 Stránka INI 40 7.2 Nastavení přístroje 29 6.2 Standardní stránka 20 6.2 Proudové vstupy 42 7.11 Další informace 45 . „2P“ MTME-485-LCD-96 pulzním alarmovým výstupem 7 4.4.4 Konfigurační stránky (Setup) 26 6.4.MTME-485-LCD-96 ABB Obsah 1.4.4 Typické schéma zapojení přes měřicí transformátory proudu měř.8 Funkce kogenerace 18 6.3 Indikace mimo rozsah 43 7.1 Uživatelské rozhraní 8 4.9 Alarmový výstup (OUT1) 33 6. SCHÉMATA ZAPOJENÍ 12 5.3 Sériové rozhraní RS485: síť zapisovačem dat „DAT“ 6 3.16 Nastavení hesla 37 6. SYSTÉMOVÁ ARCHITEKTURA 3 2.4.8 Pulzní výstup pro jalovou energii (OUT2) 32 6.4.4.1 Alarmy 29-34: odpojovačifunkce (disconnection function DF) 35 6.4. ÚVOD 1 2.4.7 Přesnost měření 43 7.4.3 Typické schéma zapojení při nepřímém připojení přístroje 14 5.10 Odkazy normy 44 7.1 Naměřené hodnoty 41 7.8 Napájení 44 7.13 Nastavení parametrů sériového rozhraní RS485 36 6. transformátory napětí 15 5.4.4.10 Alarmový výstup (OUT2) 35 6.1 Napěťové vstupy 42 7. POPIS ZAŘÍZENÍ 7 4.4 Nastavení převodu (transformátoru proudu) 30 6.3 Nastavení převodu (transformátoru napětí) 29 6.4. analyzátory 4 2.7 Pulzní výstup pro činnou energii (OUT1) 31 6.5 Typické schéma zapojení pro jednofázové systémy 16 5.12 Průměrovací (mean) doba 36 6.4.3 Instalace zařízení panelu 10 5.2 Sériové rozhraní RS485: síť více než analyzátory 5 2.4.9.4.6 Typické schéma zapojení pro symetrické trojfázové systémy 17 5.15 Protokol pro sériovou komunikaci 37 6.1 Sériové rozhraní RS485: síť max.7 Automatická detekce směru toku proudu 17 5.1 Zkouška displeje při zapnutí napájení 20 6.4.9 Provozní podmínky 44 7.2 Vypočtené hodnoty 41 7.4.4 Vstupy 42 7