ABB Návody k modulárním přístrojům Systém pro M

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

... ochrana proti nadproudům: musí být použit proudový chránič se zkratovou ochranou, který chrání systém proti přetížení a zkratům. Napájení: zařízení může být napájeno buď ze spodních nebo horních svorek. Montáž: chránič je navržen pro upevnění na symetrickou lištu DIN, podle EN 60715, 35 mm šířky, s rychlosvorkou, která ...

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 121 z 507Poznámky redaktora
" (article 85/374 CEE) Debido evolución las normas los productos, empresa se reserva derecho odificar, cualquier ento, las características del producto descritas esta publicación que, por lo tanto, tienen que controlarse previamente. responsabilidad del fabricante por danos provocados por defectos del producto “puede reducirse suprim irse (..kterou ško ovíd á." (Směrnice Rady EHS o odpovědnosti škodu způsobenou vadou výrobku 85/374/EU, § En raison l’évolution perm anente réglem entation du développement continu nos produits toutes Tes caractéristiques indiquées sur présent document sont sujettes modifications sans préavis et, consequénce.. 85/374/CEE) ." (Art. L’étendue responsabilité fabricant pour les dom mages causés par délauts produit “peut être reduite ou supprimée (.) daño debido conjuntamente defecto del producto por culpa persona d cual es responsable... doivent toujours faire l’objet ’une véritication préalable.) dommage été provoqué conjointement par un défaut produit par victime une personne placée sous sa responsabilité