ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 451 z 533Poznámky redaktora
Příklad F 6 ABB 6/39 . Tedy celkový cca mm). Pokud průvlekového transform átoru vložím větší očet vodičů, ožné snížit prim ární proud na polovinu při současném zachování výkonu třídy přesnosti.System pro compact® Technické údaje M u p u ■ r Merici zařízení Výpočet průměru kabelu Pro určení prům ěru kabelu při znám průřezu (95 používá následující vzorec: průřez r= polom 5,5 m 'prurez 3,14 - W 30,25 5,5mm - prům 5,5+5,5 =11 prům ěru ěděného vodiče třeba přidat tloušťku izolačního ateriálu