ABB System pro M compact® a další modulární přístroje pro instalaci nízkého napětí

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Chráničová relé RD2 Chráničová relé Toroidní Transformátory Pojistkové odpojovače Válcové pojistky Pojistkové odpojovače Výrobky ISOLTESTER-DIG Přístroje pro sledování izolace Panel dálkové signalzace PDS-3 Rozvaděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro zdravotnické prostory Rozváděče a zařízení pro datová centra k ochraně a napájení QUIT Průmyslové monitory izolačního stavu řady ....

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 450 z 533Poznámky redaktora
43 2.8 2 3 nestanoveny žádné údaje h - pro relé ochrany. 0.2 - 0.14 1.2 1.92 1.5 0. hodnotám uvedeným tabulce.9 ±0.60 10 0.89 1.49 10 0.5 0.85 2.43 4 0.57 1.36 0.5 ±1.46 0.85 3.09 0.89 1.14 2.2 1.5 ±0.18 0.54 0.60 1.34 1.45 0.71 0.09 0.36 0.Vlastní spotřeba měděných kabelů mezi zařízením transformátorem Sekundární proud 5A S í p í p u Průřez kabelu mm2 Výkon (dvoužilový kabel) VA VA Vzdálenost 1 m 1.21 0.5 ±0.39 1.62 5.8 ±1.36 Maximální zatěžovací proud (A) měděných přípojnic, podle DIN43670 43671 6 Rozměry přípojnice Jmenovitý proud (In) A mm přípojnice přípojnice přípojnice 20x5 325 560 2 427 925 1180 30x5 379 672 896 30x10 573 1060 1480 40x5 482 836 1090 40x10 715 1290 1770 50x10 852 1510 2040 60x10 985 1720 2300 80x10 1240 2790 1 1490 2480 3260 Třída Mezní chyba převodu % přesn.05 0.19 1.7 1.24 6 0.57 1.54 0.18 0.79 2.58 1.06 0.15 2.24 0.48 0.2 3 řída přesnosti 0 pro měřiče výkonu.5 0.14 0.5 1.31 2.77 2.29 0. 6/38 ABB .46 4.36 0.05 0.29 0.5 ±1 3 From 0.30 0.23 0.36 0.6 ±2.71 1.57 4 0.14 0. 0.14 3.75 ±0.35 ±0.5 0.89 6 0.89 Sekundární proud 1A Průřez kabelu mm2 Výkon (dvoužilový kabel) VA VA Vzdálenost 10 100 m 1 0.43 2.5 1 ±1.31 3.15 0.9 P 1 ±3. 1 pro neoficiální měřiče výkonu (měřená prováděná rámci firmy).07 0.2 In 0.04 0.71 1. Třída Mezní chyba převodu % přesn.36 0.71 0