ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 9 z 36Poznámky redaktora
Celková harmonické zkreslení (THD) Měření celkového harmonického zkreslení (THD) vyšších harmonických aktivní u elektroměrů Platinum. Přesnost při po- kojové teplotě lepší než ppm. Ukládání pulzů vyžaduje, aby elek- troměr byl vybaven příslušným počtem vstupů. Samostatné měřené vyšší harmo- nické (až do 16. Deník událostí (event log) Elektroměry Gold a Platinum mají funkci deníku událostí (event log). Čas a datum jsou nastavovány tlačít- ky nebo po komunikační sběrnici. Údaj THD a hodnoty jednotlivých vyšších har- monických možno odečítat po sériové komunikační sběrnici. Předchozí hodnoty, historické hodnoty (angl. Zatěžovací profil (load profile) Funkce zatěžovacího profilu (load profile) aktivní elektro- měrů Platinum. importovaná) a počet pulzů zaregistrovaných na vstupu a 2.2CMC480001C0201 Elektroměry 9 Řada A Popis Interní hodiny Interní hodiny, někdy také nazývané hodiny reálného času nebo označované zkratkou RTC (Real-Time-Clock) mají zabudova- ný kalendář. Všechny totalizované hodnoty jsou ulože- ny do paměti a u elektroměrů vybavených tarifovací funkcí jsou uloženy také všechny tarifové registry. Interní hodiny mají schválení podle IEC 62052-21 IEC 62054-21. Celkové harmonické zkreslení vyhodnocováno a zobrazováno v procentech. Maximální spotřeba, maximální odběr (maximum demand) Funkce registrace maximální spotřeby k dispozici u elektro- měrů Gold Platinum. 16. Pro každý časový interval možno do paměti ukládat následující veličiny: činná a jalová energie (pouze odebíraná, tj. Pro ukládání pulzů třeba, aby elektroměr byl vybaven příslušným počtem vstupů.) jsou násobkem základní harmonické (obvykle 50 nebo Hz). Tyto normy specifikují požadavky na časové spínače a elektroměry. Zálohování chodu hodin době vý- padku elektrického proudu zajištěno velkým kondenzátorem.) spolu základní har- monickou. Automaticky registrují přestupný rok přechod na  letní/zimní čas (=funkce DST Daylight Savings Time). Funkce zatěžovacího profilu pracuje stan- dardním časovým nastavením, bez ohledu na to, zda funkce přechodu na letní/zimní čas aktivována nikoli. U  tarifových elektroměrů maximální spotřeba ukládána pro každý tarif. Čas řízení krystalem. Měřeny sek- venčním způsobem určitém časovém okamžiku jsou vyšší harmonické napětí a proudu (2. funkce maximální spotřeby mě- řena střední hodnota výkonu každém intervalu maximální střední hodnoty jsou ukládány spolu razítkem kalendářního data a času. Hodnoty jalové energie možno ukládat elektroměrů, které měří kombinovanou energii. Do deníku jsou zaznamenávány přepětí, podpětí, výpadek fázového napětí, záporný výkon, celkový výpadek dodávky vý- konu a přítomnost vyšších harmonických. Pro každý interval možno ukládat následující veličiny: činná jalová energie, odebíraná (importovaná) a dodávaná (exportovaná) energie, a počet pulzů registrovaných na vstupech. Tato funkce ukládá obsah všech registrů energie a hodnoty vstupních čítačů. . Tato funkce ukládá hodnoty spotřeby energie v předem definovaných intervalech. Funkce DST volitelná. previous value) Funkce předchozí hodnoty (previous value) dispozi- ci elektroměrů Gold Platinum. Pro každý soubor hodnot maximální spotřeby je do  paměti uloženo konečné datum /čas daného ukládaného období. Při změně dne nim přidává razítko kalendářního data času, údaj o týdnu nebo měsíci. Jalovou energii možno ukládat pouze elektroměrů, které měří kombinovanou energii