ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 8 z 36Poznámky redaktora
Elektroměry vyhovují široké škále napětí a také širokému teplotnímu rozsahu. Typové schválení a ověření MID je povinné pro elektroměry použité pro fakturační účely v EU a zemích EEA (evropského hospodářského prostoru). Tarify Tarify jsou řízeny přes vstupy, např. Měřené veličiny Elektroměry podporují odečet celé řady různých měřených veli- čin. stykače, nebo k vyslání alarmu (připo- jeného přes externí relé). Všech- ny elektroměry řady A jsou dodávány vybavené infračerveným portem pro komunikaci externím sériovým komunikačním adaptérem (Serial Communication Adapter SCA). Tyto jednotlivé funkce jsou krátce popsány níže. Tlačítko je chráněno „skleněným víčkem“ proti neoprávněnému přístupu a toto víčko uzavřeno a zaplombováno. Zobrazovací jednotka orientována podle obrazových bodů (pixelů) a může zobrazovat čtyři veličiny současně. Podle verze elektroměru jsou tyto veličiny: • Činný výkon • Zdánlivý výkon • Jalový výkon • Proud • Napětí • Kmitočet • Účiník (PF) • Vyšší harmonické • Celkové harmonické zkreslení (THD) Řada A Popis Vstupy a výstupy Řada A podporuje čtyři vstupy/výstupy (I/O). domovního typu. Pulzním výstupem polovo- dičové relé, které generuje pulzy přímo úměrně měřené energii. komunikační sběrnicí, nebo interními hodinami. Příkon elektroměru je velmi nízký, méně než 0,8 VA. Existují SCA pro M-Bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS, Modbus a KNX. Přístroj možno snadno navigovat díky tlačítkům umístěným pod displejem. Jsou určeny pro montáž na lištu DIN a  jsou vhodné pro instalaci do  distribučních rozváděčů a malých skříňových rozváděčů, např. klimatické podmínky, elektromagne- tickou kompatibilitu (EMC), elektrické a mechanické požadavky a přesnost. Výstupy možno používat jako pulzní výstupy nebo pro řízení externího přístroje, např. Volitelné funkce Elektroměry řady A s funkční úrovní Gold nebo Platinum mají interní hodiny pro další moderní funkce. Schválení Elektroměry řady A mají typové schválení podle IEC a obě řady mají typové schválení a ověření podle MID. Typové schválení v souladu s normami, které zahrnují všechny důle- žité aspekty měřiče, např. Řada A je vhodná pro řadu aplikací. Může jednat o  dva vstupy dva výstupy pevné konfiguraci, nebo čtyři I/O porty, které jsou volně konfigurovatelné jako vstup nebo výstup. Vstupy možno používat pro čítání pulzů, například z vodoměru, nebo ke stavovému odečtu z externích zařízení. . Komunikace Data z elektroměrů řady A je možno načítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. Pro kon- figuraci nastavovacích parametrů přístroje slouží nastavovací tlačítko, k němuž třeba napřed zajistit přístup. Vlastnosti všeobecně Elektroměry řady jsou ideálními přístroji pro řadu aplika- cí a pro nejrůznější typy instalací. MID směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive) 2004/22/ EC, vydaná Evropskou komisí.Elektroměry 2CMC480001C0201 Elektroměry řady A jsou určeny pro jednofázové a trojfázo- vé měření spotřeby. Je- jich hlavní svorky, které jsou v souladu s požadavky normy DIN 43857, jsou přístupné zespodu. Elektroměry možno vybavit zabudovaným sériovým komuni- kačním rozhraním M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485)