ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 8 z 36Poznámky redaktora
Zobrazovací jednotka orientována podle obrazových bodů (pixelů) a může zobrazovat čtyři veličiny současně. Všech- ny elektroměry řady A jsou dodávány vybavené infračerveným portem pro komunikaci externím sériovým komunikačním adaptérem (Serial Communication Adapter SCA). Tyto jednotlivé funkce jsou krátce popsány níže. . Výstupy možno používat jako pulzní výstupy nebo pro řízení externího přístroje, např. Je- jich hlavní svorky, které jsou v souladu s požadavky normy DIN 43857, jsou přístupné zespodu. Tarify Tarify jsou řízeny přes vstupy, např.Elektroměry 2CMC480001C0201 Elektroměry řady A jsou určeny pro jednofázové a trojfázo- vé měření spotřeby. komunikační sběrnicí, nebo interními hodinami. klimatické podmínky, elektromagne- tickou kompatibilitu (EMC), elektrické a mechanické požadavky a přesnost. Pulzním výstupem polovo- dičové relé, které generuje pulzy přímo úměrně měřené energii. Příkon elektroměru je velmi nízký, méně než 0,8 VA. Měřené veličiny Elektroměry podporují odečet celé řady různých měřených veli- čin. Vlastnosti všeobecně Elektroměry řady jsou ideálními přístroji pro řadu aplika- cí a pro nejrůznější typy instalací. Elektroměry vyhovují široké škále napětí a také širokému teplotnímu rozsahu. Přístroj možno snadno navigovat díky tlačítkům umístěným pod displejem. Pro kon- figuraci nastavovacích parametrů přístroje slouží nastavovací tlačítko, k němuž třeba napřed zajistit přístup. Typové schválení a ověření MID je povinné pro elektroměry použité pro fakturační účely v EU a zemích EEA (evropského hospodářského prostoru). domovního typu. Komunikace Data z elektroměrů řady A je možno načítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. stykače, nebo k vyslání alarmu (připo- jeného přes externí relé). MID směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive) 2004/22/ EC, vydaná Evropskou komisí. Existují SCA pro M-Bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS, Modbus a KNX. Volitelné funkce Elektroměry řady A s funkční úrovní Gold nebo Platinum mají interní hodiny pro další moderní funkce. Tlačítko je chráněno „skleněným víčkem“ proti neoprávněnému přístupu a toto víčko uzavřeno a zaplombováno. Může jednat o  dva vstupy dva výstupy pevné konfiguraci, nebo čtyři I/O porty, které jsou volně konfigurovatelné jako vstup nebo výstup. Schválení Elektroměry řady A mají typové schválení podle IEC a obě řady mají typové schválení a ověření podle MID. Vstupy možno používat pro čítání pulzů, například z vodoměru, nebo ke stavovému odečtu z externích zařízení. Řada A je vhodná pro řadu aplikací. Podle verze elektroměru jsou tyto veličiny: • Činný výkon • Zdánlivý výkon • Jalový výkon • Proud • Napětí • Kmitočet • Účiník (PF) • Vyšší harmonické • Celkové harmonické zkreslení (THD) Řada A Popis Vstupy a výstupy Řada A podporuje čtyři vstupy/výstupy (I/O). Jsou určeny pro montáž na lištu DIN a  jsou vhodné pro instalaci do  distribučních rozváděčů a malých skříňových rozváděčů, např. Typové schválení v souladu s normami, které zahrnují všechny důle- žité aspekty měřiče, např. Elektroměry možno vybavit zabudovaným sériovým komuni- kačním rozhraním M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485)