ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 28 z 36Poznámky redaktora
Modul rozhraní Modbus . Modul nabízí standardní komunikaci M-Bus vybaven jedinečnou funkcí I-Pass Through, která umožňuje seskupování produktů (series stackable). Při připojení k síti Ethernet použije konektor RJ-45.Elektroměry 2CMC480001C0201 Zkratky AMR Automatický odečet měřidla (Automatic Meter Reading) BMS Systém řízení budova (Building Management Systém) EMS Systém řízení energie (Energy Management Systém) GPRS General Packet Radio Service GSM Global System for Mobile Communication LAN Síť Local Area Network PSTN Veřejná telefonní síť (Public Switched Telephone Network) SCA Sériový komunikační adaptér (Serial Communication Adapter) Komunikační produkty Popis 1 4 100-240 VAC Ethernet 1 4 100-240 VAC Anténa SCA Ethernet M-Bus Adaptér Ethernet používá pro komunikaci po sítích Ethernet. Adaptér Ethernet napájen napětím 100 240 VAC (-20/+15%) přivedeným na svorky a 4. Komunikač- ní adaptér ABB GSM/GPRS podporuje dálkovou konfiguraci pomocí krátkých textových zpráv (Short Message Service SMS) a umožňuje pružnou konfiguraci adaptéru. Data jsou předávána po sběrnici M-Bus protokolem UDP nebo TCP. SCA GSM/GPRS M-Bus Komunikační adaptér GSM/GPRS čtyřpásmové (quad band) zařízení GSM/GPRS, které umož- ňuje komunikaci s GSM nebo GPRS na sítích GSM 850/900 a GSM 1800/1900. Některá data M-Bus tímto adapté- rem neprochází a tedy nejsou k dispozici. Modul rozhraní SCA/KNX Modul rozhraní SCA/KNX používá pro připojování měřiče (elektroměru) do instalace EIB/KNX. SCA M-Bus extender Rozšiřovací modul M-Bus extender umožňuje rozšířit váš adaptér SCA na 32 dalších jednotek M-Bus. Přístup k němu možný standardním webovým prohlížečem v PC, pomocí IP adresy adaptéru. Důležitá data z elek- troměru možno také načíst povely SMS. Adaptér také zabudován webový server. Modul KNX konvertuje telegramy M-Bus na proměnné KNX. Adaptér napájen napětím 100-240 VAC (-15/+10%). M-Bus extender použít pouze v sítích M-Bus, které používají adresování M-Bus