ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 27 z 36Poznámky redaktora
Adaptér napájen přímo sběrnice M-Bus a nevyžaduje další přídavný zdroj. vstup do smyčky M-Bus Smyčka M-Bus pokračuje 1 41 4 M-Bus M-Bus Připojení dvoudrátové sběrnice M-Bus 1 4 RS232 pro připojení PC RS232 pro připojení modemu GND GND RXD TXD DTR DTR TXD RXD Č. Důležité je, aby elektroměr a adaptér byly instalovány stranově vedle sebe a tedy aby pozice infračervených portů byla vzá- jemně sladěna. Infračervený port na elektroměru ABB musí SSSR naproti stejnému infračervenému portu na pravé straně SCA.svorky Funkce 9-pólový konektor 25-pólový konektor 1 GND-- 7 2 TXD<- 2 3 DTR>- 20 4 RXD-> 3 Připojení řídicí jednotky M-Bus Master (PC) portem R232 adaptéru ABB . Adaptér SCA vytváří rozhraní mezi tímto infračerveným portem a externími komunikačními zařízeními. SCA RS232 Připojení protokolem M-Bus po sériové lince RS232 používá při připojování účastnické stani- ce (M-Bus slave) přímo k řídicí stanici (Master, např. Pro při- pojení na opakovač M-Bus (MODEM) třeba provést přepnutí RXD TXD v tabulce 1. stejnou jako dvě standardní zátěže M-Bus. Smyčka pak pokračuje na dalších dvou volných svorkách.1 RS-485, ModBus RTU/ASCII 100-240 Šroubová svorka N/A CSO 05000 Instalace Sériový komunikační adaptér SCA montuje na levou stranu elektroměru. Tabulka níže ukazuje způsob připojení osobního počítače (PC) jako masteru na M-Bus. Pro připojení smyčky M-Bus je možno použít svorky 1-2 nebo 3-4. SCA dvoudrátová komunikace protokolem M-Bus Je možno objednat adaptér M-Bus pro dvoudrátovou komunikaci. PC/modem), bez rozhraní M-Bus. Adaptér M-Bus proudovou spotřebu mA, tzn. Dvoudrátové připojení po- užívá hlavně tam, kdy několik účastnických stanic (slaves) s M-Bus být připojeno do smyčky M-Bus. • Instalace na lištu DIN • Kompaktní provedení a velikost • Jednoduchá instalace Média Protokol Napětí Připojení Přídavná funkce SCA Ethernet, M-Bus 100-240 RJ-45 Webový server CEM 05100 GSM/GPRS, M-Bus 100-240 SMA Short Message Service (SMS) CGM 05000 IR, IR, M-Bus TP M-Bus 100-240 Svorka pro připojení na sběrnici Rozšiřovací modul M-Bus Master pro 32 podružných jednotek CMM 05000 RS-232, M-Bus Napájení z RS-232 Šroubová svorka N/A CRM 04000 M-Bus TP, M-Bus Napájení ze sběrnice Šroubová svorka N/A CTM 04000 KNX bus, KNX Napájení ze sběrnice Svorka pro připojení na sběrnici N/A ZS/S 1. Adaptér pro elektroměry montované na liště ABB DIN Elektroměr obsahuje infračervený port pro dálkový odečet naměřených údajů a identifikaci, pomocí protokolu M-Bus. Dvoudrátové připojení této sběrnice M-Bus není citlivé na polaritu.2CMC480001C0201 Elektroměry 27 Komunikační produkty Popis Sériový komunikační adaptér (Serial Communication Adapter SCA) umožňuje sériovou datovou komunikaci mezi elektroměrem a systémem automatického načítání elektroměrů (Automatic Meter Reading systém AMR)