ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 27 z 36Poznámky redaktora
Smyčka pak pokračuje na dalších dvou volných svorkách. PC/modem), bez rozhraní M-Bus. Adaptér napájen přímo sběrnice M-Bus a nevyžaduje další přídavný zdroj. Infračervený port na elektroměru ABB musí SSSR naproti stejnému infračervenému portu na pravé straně SCA. Adaptér pro elektroměry montované na liště ABB DIN Elektroměr obsahuje infračervený port pro dálkový odečet naměřených údajů a identifikaci, pomocí protokolu M-Bus. Pro připojení smyčky M-Bus je možno použít svorky 1-2 nebo 3-4.2CMC480001C0201 Elektroměry 27 Komunikační produkty Popis Sériový komunikační adaptér (Serial Communication Adapter SCA) umožňuje sériovou datovou komunikaci mezi elektroměrem a systémem automatického načítání elektroměrů (Automatic Meter Reading systém AMR). Pro při- pojení na opakovač M-Bus (MODEM) třeba provést přepnutí RXD TXD v tabulce 1. vstup do smyčky M-Bus Smyčka M-Bus pokračuje 1 41 4 M-Bus M-Bus Připojení dvoudrátové sběrnice M-Bus 1 4 RS232 pro připojení PC RS232 pro připojení modemu GND GND RXD TXD DTR DTR TXD RXD Č.1 RS-485, ModBus RTU/ASCII 100-240 Šroubová svorka N/A CSO 05000 Instalace Sériový komunikační adaptér SCA montuje na levou stranu elektroměru. Adaptér SCA vytváří rozhraní mezi tímto infračerveným portem a externími komunikačními zařízeními. SCA RS232 Připojení protokolem M-Bus po sériové lince RS232 používá při připojování účastnické stani- ce (M-Bus slave) přímo k řídicí stanici (Master, např. Dvoudrátové připojení této sběrnice M-Bus není citlivé na polaritu. stejnou jako dvě standardní zátěže M-Bus.svorky Funkce 9-pólový konektor 25-pólový konektor 1 GND-- 7 2 TXD<- 2 3 DTR>- 20 4 RXD-> 3 Připojení řídicí jednotky M-Bus Master (PC) portem R232 adaptéru ABB . SCA dvoudrátová komunikace protokolem M-Bus Je možno objednat adaptér M-Bus pro dvoudrátovou komunikaci. Dvoudrátové připojení po- užívá hlavně tam, kdy několik účastnických stanic (slaves) s M-Bus být připojeno do smyčky M-Bus. Důležité je, aby elektroměr a adaptér byly instalovány stranově vedle sebe a tedy aby pozice infračervených portů byla vzá- jemně sladěna. • Instalace na lištu DIN • Kompaktní provedení a velikost • Jednoduchá instalace Média Protokol Napětí Připojení Přídavná funkce SCA Ethernet, M-Bus 100-240 RJ-45 Webový server CEM 05100 GSM/GPRS, M-Bus 100-240 SMA Short Message Service (SMS) CGM 05000 IR, IR, M-Bus TP M-Bus 100-240 Svorka pro připojení na sběrnici Rozšiřovací modul M-Bus Master pro 32 podružných jednotek CMM 05000 RS-232, M-Bus Napájení z RS-232 Šroubová svorka N/A CRM 04000 M-Bus TP, M-Bus Napájení ze sběrnice Šroubová svorka N/A CTM 04000 KNX bus, KNX Napájení ze sběrnice Svorka pro připojení na sběrnici N/A ZS/S 1. Adaptér M-Bus proudovou spotřebu mA, tzn. Tabulka níže ukazuje způsob připojení osobního počítače (PC) jako masteru na M-Bus