Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ZPA EKOREG, spol. s r.o.

A P C B Omezovač maximální teploty prostorový 61112 ZPA EKOREG, spol. s r.o. (2012)

Hlavní použití je pro jištění prostoru před tepelným přetížením. Pohotovostní poloha se ovládá tlačítkem RESET. Připojení pomocí svorek na spínači nebo konektorem (mimo spínače B)